ERASMUS+ Selectie

Anunt 2 - Concurs de selectie
Concursul de selecție a candidaților pentru granturile ERASMUS + va avea loc în data de 19 martie 2021, ora 13:00 – online.
În vederea participării la concursul de selecție, studenții vor trimite la adresa florin.nemtanu@upb.ro  până joi 18 martie 2021 ora 12:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente (aceste documente în format electronic vor fi arhivate într-un fișier ZIP care va conține în denumirea lui: numele, prenumele, departamentul și anul):
 • Curriculum Vitae Europass in ENG (inclusiv o fotografie, CNP, tel. și e-mail de contact) 2 pag.
 • Situația școlară (pentru studenții la programele de masterat anul I se ia în considerare media de admitere și situația școlară a semestrului I)
 • Copii ale unor diplome de premii științifice sau dovezi ale unor activități extra-curriculare deosebite.
 • Cererea de înscriere adresată decanului în limba engleză, în care se va preciza Universitatea/ Universitățile și codul ERASMUS al acesteiea / acestora unde candidatul dorește să efectueze studiile (vezi lista acordurilor ERASMUS ale Facultății de Transporturi), precum și tipul de grant pentru care optează candidatul (de studiu, de stagiu, de plasament), durata (un semestru – care, sau un an).
 • Scrisoarea de motivație (redactată în limba engleză)
 • Atestat de competențe lingvistice (nivel minim B2) – studenții care au susținut testul în UPB (în sesiunea martie 2021) și au fost declarați admiși nu trebuie să mai trimită atestatul.

Procesul de acordare a granturilor ERASMUS+ se supune Regulamentului privind Mobilitatea studentilor din UPB în cadrul programului ERASMUS+.Anunt 1
Pentru participarea la concursul de selecţie este obligatoriu ca studentul să deţină un atestat lingvistic pentru o limbă de circulaţie internaţională (EN/FR/DE/ES) care să coincidă cu limba de studiu la universitatea gazdă sau cu cerinţele locului de practică.

Testarea Lingvistică FILS!

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle aici: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947

 Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testele se pot susţine la o dată/oră stabilite pe Moodle, după cum urmează:

Limba engleză Limba germană
12 martie 2021, 14-16

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11224

11 martie 2021, 12-14


Limba franceză Limba spaniolă
11 martie 2021, 15-17

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11225

11 martie 2021, 17-19

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11259

Atestatul lingvisitc este document component al dosarului de selecție şi al celui de finanţare, te invităm să participi gratuit la testare pentru obținerea acestuia dacă nu ai deja unul.

Atestatul emis de Departamentul Limbi moderne al FILS va putea fi folosit numai în cadrul programului ERASMUS+ din UPB.

INFORMAŢII PRIVIND OBŢINEREA ATESTATULUI LINGVISTIC

Testul se adresează studenților care nu dețin nici un fel de atestat de limbă de circulație internațională. Pentru detalii contactați profesorul responsabil de programul ERASMUS+ din facultate!Erasmus+ Courses

Erasmus+ Courses in Romanian/English (.pdf)Concurs Granturi Mobilităţi ERASMUS+Înscrierea pentru obţinerea grantului (bursei) ERASMUS+ pentru mobilităţile de studiu şi plasament rămâne deschisă pe tot parcursul anului universitare conform Regulamentului Mobilitaţilor Studenţeşti ERASMUS+.


GRANTURI ERASMUS + pentru 2020-2021

Concursul de selecție a candidaților pentru granturile ERASMUS + va avea loc în data de 29 octombrie 2020, ora 14:00 – online. În vederea participării la concursul de selecție, studenții vor trimite la adresa florin.nemtanu@upb.ro  până joi 29 octombrie 2020 ora 11:00, dosarul de candidatură care va cuprinde următoarele documente (aceste documente în format electronic vor fi arhivate într-un fișier ZIP care va conține în denumirea lui: numele, prenumele, departamentul și anul):

 • Curriculum Vitae Europass in ENG (inclusiv o fotografie, CNP, tel. și e-mail de contact) 2 pag.
 • Situația școlară (pentru studenții la programele de masterat anul I se ia în considerare media de admitere și situația școlară a semestrului I)
 • Copii ale unor diplome de premii științifice sau dovezi ale unor activități extra-curriculare deosebite.
 • Cererea de înscriere adresată decanului în limba engleză, în care se va preciza Universitatea/ Universitățile și codul ERASMUS al acesteiea / acestora unde candidatul dorește să efectueze studiile (vezi lista acordurilor ERASMUS ale Facultății de Transporturi), precum și tipul de grant pentru care optează candidatul (de studiu, de stagiu, de plasament), durata (un semestru – care, sau un an).
 • Scrisoarea de motivație (redactată în limba engleză)
 • Atestat de competențe lingvistice (nivel minim B2) – studenții care au susținut testul în UPB (în sesiunea octombrie 2020) și au fost declarați admiși nu trebuie să mai trimită atestatul.

Procesul de acordare a granturilor ERASMUS+ se supune Regulamentului privind Mobilitatea studentilor din UPB în cadrul programului ERASMUS+.
Concursul se organizează în principal în lunile OCTOMBRIE şi MARTIE.


În luna Martie a fiecărui an academic se organizează principala sesiune de selecţie aferentă următorului anu academic. Astfel în al doilea semestru, studenţii pot aplica pentru desfăşurarea mobilităţilor de studiu pentru primul semestru din următorul an academic sau pentru întregul an şi/sau mobilităţi de practică pentru următorul an academic.

În luna Octombrie, studenţii pot aplica pentru desfăşurarea mobilităţilor de studiu pentru semestrul 2 şi pentru mobilităţile de practică din anul academic în curs (pentru licenţă şi pentru masterat).

Data interviului şi detaliile privind depunerea dosarului pentru selecție sunt stabilite de fiecare facultate în parte. Informaţiile de bază privind procesul de selecție al studenţilor şi pregătirea mobilităţii se găsesc la secţiunea Studenţi Erasmus.


Pentru participarea la concursul de selecţie este obligatoriu ca studentul să deţină un atestat lingvistic pentru o limbă de circulaţie internaţională (EN/FR/DE/ES) care să coincidă cu limba de studiu la universitatea gazdă sau cu cerinţele locului de practică.

Testarea Lingvistică FILS!

UPDATE Octombrie 2020!

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle aici: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=1947

 Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testele se pot susţine la o dată/oră stabilite pe Moodle, după cum urmează:

Limba engleză Limba germană Limba franceză Limba spaniolă
22 oct, 12-14 22 oct, 14-16 23 oct, 15-17 23 oct, 17-19


Atestatul lingvisitc este document component al dosarului de selecție şi al celui de finanţare, te invităm să participi gratuit la testare pentru obținerea acestuia dacă nu ai deja unul.

Atestatul emis de Departamentul Limbi moderne al FILS va putea fi folosit numai în cadrul programului ERASMUS+ din UPB.


INFORMAŢII PRIVIND OBŢINEREA ATESTATULUI LINGVISTIC

Testul se adresează studenților care nu dețin nici un fel de atestat de limbă de circulație internațională. Pentru detalii contactați profesorul responsabil de programul ERASMUS+ din facultate!Documente utile pentru concursul de selectie mobilitati ERASMUS+

Mai multe informații...