Școala Doctorala TRANSPORTURI - susținere tezeSusținere teze de abilitare în domeniul de doctorat Ingineria Transporturilor

Pe data de 07.09.2021, începând cu ora 10:00, va avea loc susținerea tezei de abilitare cu titlul Computer Modelling and Simulation of Transport and Traffic Systems, elaborată de domnul Prof.dr.ing. ec. Eugen ROȘCA, titular la Universitatea POLITEHNICA din București. Componența comisiei de abilitare este următoarea: Prof.dr.ing. Mihaela POPA (Universitatea POLITEHNICA București), Prof.dr.ing. Viorel NICOLAE (Universitatea din Pitești), Prof.dr.ing. Nicolae FILIP (Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca), Prof.dr.ing. Marian-Liviu MOCAN (Universitatea POLITEHNICA Timișoara, membru supleant), Prof.dr.ing. Edward RAKOSI (Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, membru supleant).
Evenimentul se va desfășura online, pe platforma Microsoft Teams.Pe data de 10.09.2021, începând cu ora 10:00, va avea loc susținerea tezei de abilitare cu titlul Mobilitatea urbană – temă majoră a dezvoltării durabile, elaborată de doamna Conf.dr.ing. Dorinela COSTESCU, titulară la Universitatea POLITEHNICA din București. Componența comisiei de abilitare este următoarea: Prof.dr.ing. Șerban RAICU (Universitatea POLITEHNICA București), Prof.dr.ing. Anghel CHIRU (Universitatea Transilvania din Brașov), Prof.dr.ing. Oana LUCA (Universitatea Tehnică de Construcții București), Prof.dr.ing. Gheorghe MANOLEA (Universitatea din Craiova, membru supleant), Prof.dr.ing. Mihai DICU (Universitatea Tehnică de Construcții București, membru supleant).
Evenimentul se va desfășura online, pe platforma Microsoft Teams.Standarde de elaborare a tezei

Etape finalizare & sustinere teza


LINK catre rezumatele tezelor care urmeaza sa fie sustinute public