Școala Doctorala TRANSPORTURI - Informații utile

Anunt evaluare doctorat

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 1 studii universitare doctorat UPB evaluare iunie 2019 - prof.univ. OPRAN Constantin

DOCUMENTE UTILE

 Anexa 2 - Cerere

 Anexa 3 - Fisa inscriere

 Anexa 4 - Fisa examinare

Anexa 5 - Declaratie


Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul Şcolii doctorale un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere de înscriere (Anexa 2)
 • Fişă personală de înscriere (Anexa 3).
 • Curriculum vitae.
 • Lista de lucrări publicate.
 • Documente originale:
  • diplome de absolvire (licenţă, masterat);
  • suplimente la diploma (licenţă, masterat);
  • diploma de bacalaureat;
 • Documente în copie:
  • certificat de naştere;
  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
 • Chitanţă privind plata taxei de înscriere.
 • Copie buletin/carte de identitate.
 • Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

*Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON. Pentru candidatii inscrisi in sesiunea Iunie-Iulie 2020, taxa este de 150 RON cu exceptia candidatilor care au absolvit un program de masterat in UPB pentru care taxa de inscriere este de 100 RON.

 

 

Pentru plata online a taxei de înscriere, candidații au la dispoziție următoarele posibilități:

Banca Comerciala Romana:

 • Multifunctionale BCR (agentii BCR din tara si BCR Agentia Politehnica) – numerar sau card BCR
 • BCR24BANKING – online in contul: Universitatea Politehnica din Bucuresti,

IBAN RO42RNCB0723000506250270 CUI 4183199


Explicatii plata: Nume si prenume, Facultate.Banca Romana de Dezvoltare:

 • in contul Universitatea Politehnica din Bucuresti

IBAN RO42RNCB0723000506250270 CUI 4183199

Explicatii plata: Nume si prenume, Facultate.

Pentru mai multe informatii urmariti site-ul sau contactati Secretariatul Scoalii Doctorale Transporturi: 0214.029.547 stefanburciu@yahoo.com