Școala Doctorala TRANSPORTURI - Informații utile

Anunt evaluare doctorat

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 1 studii universitare doctorat UPB evaluare iunie 2019 - prof.univ. OPRAN Constantin

DOCUMENTE UTILE

 Anexa 2 - Cerere

 Anexa 3 - Fisa inscriere

 Anexa 4 - Fisa examinare

Anexa 5 - Declaratie


Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul Şcolii doctorale un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere de înscriere (Anexa 2)
 • Fişă personală de înscriere (Anexa 3).
 • Curriculum vitae.
 • Lista de lucrări publicate.
 • Documente originale:
  • diplome de absolvire (licenţă, masterat);
  • suplimente la diploma (licenţă, masterat);
  • diploma de bacalaureat;
 • Documente în copie:
  • certificat de naştere;
  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
 • Chitanţă privind plata taxei de înscriere.
 • Copie buletin/carte de identitate.
 • Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

*Valoarea taxei de înscrire la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei și se achită la casieria UPB.
Pentru candidații înscriși în sesiunea iunie-iulie 2019, taxa este de 150 lei cu excepția candidaților care au absolvit un program de masterat în UPB pentru care taxa este de 100 lei.

Pentru mai multe informatii urmariti site-ul sau contactati Secretariatul Scoalii Doctorale Transporturi: 0214.029.547 stefanburciu@yahoo.com