Școala Doctorala TRANSPORTURI - conducători de doctorat

Nr. Conducator de doctorat

Adresa e-mail/telefon

Tematici de cercetare

1.

Prof.dr.ing. Șerban RAICU

s_raicu@hotmail.com

1. Fiabilitatea reţelelor de transport

2. Amplasarea în teritoriu a obiectivelor care generează fluxuri materiale semnificative

3. Corelaţii între urbanism şi infrastructuri de transport

4. Logistica lanţului multiactori

5. Cercetări privind congestia reţelelor rutiere din aglomeraţiile urbane

2.

Prof.dr.ing. Corneliu Mihail ALEXANDRESCU

cma@upb.ro,
cm_alexandrescu@yahoo.com

1.Studii teoretice și dezvoltarea sistemelor de dirijare ON BOARD

2.Comunicații în sistemele telematice pentru transporturi

3.Siguranța în sistemele de dirijare a traficului feroviar

3.

Prof.dr.ing. Gheorghe FRĂȚILĂ

ghe_fratila@yahoo.com

1.Siguranța activă și pasivă a autovehiculelor

2.Automobile hibride

3.Optimizarea mentenanței autovehiculelor

4.

Prof.dr.ing. Eugen NEGRUS

eugennegrus@yahoo.com

1. Sisteme de propulsie moderne

2.Îmbunătățirea comportamentului la impactul structurii frontale a automobilelor

3.Îmbunătățirea confortului și stabilității vehiculelor rutiere

5.

Prof.dr.ing. Ioan SEBEȘAN

ioan_sebesan@yahoo.com

1. Fenomene de interactiune vehicul-cale de rulare

2. Tribologia contactului roata-sina

3. Fenomene de interacțiune la circulația peste aparatele de cale

4. Studiul siguranței contra deraierii

5. Proiectarea suspensiei vehiculelor feroviare

6.

Prof.dr.ing. Traian MAZILU

trmazilu@yahoo.com

1. Zgomotul de rulare la vehiculele feroviare

2. Regimul de vibrații al vehiculelor feroviare

3. Fenomene de interacțiune vehicul feroviar- cale de rulare

7.

Prof.dr.ing. Mihaela POPA

mihaela.popa@upb.ro

0744 481824

1. Planificarea circulației in rețele cu acces reglementat

2.Transport public urban și periurban

3. Fiabilitatea rețelelor de transport

4. Decizii strategice în transpoturi

8.

Prof.dr.ing. Vasile DRAGU

v_dragu@yahoo.com

1. Intermodalitatea în transporturile urbane

2. Calitatea în transporturi

3. Reţele de trafic (reţeaua fizică şi reţeaua  serviciilor)

4 Afectarea raţională a mijloacelor de transport şi a personalului 

9.

Prof.dr.ing. Gabriel ANGHELACHE

gabriel.anghelache@upb.ro

1.Interacțiunea pneului de automobil cu calea de rulare

2. Vibrații și zgomote la autovehicule

3. Siguranța activă și pasivă a autovehiculelor

4. Autov ehicule inteligente

5. Mentenanța autovehiculelor

10.

Prof.dr.mat. Doina CARP

doina.carp@gmail.com

 

 

 

 

1. Dimensionarea optimă a resurselor în transportul naval

2. Impactul terminalelor intermodale asupra teritoriului

3.Optimizarea performanțelor rețelelor de ape interioare

4. Modelari matematice și algoritmi pentru probleme de transport.