Școala Doctorala TRANSPORTURI - admitere

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în sesiunea SEPTEMBRIE 2019 (sesiunea II), în conformitate cu programul de desfăşurare al concursului de admitere prezentat în Tabelul 1. Programul de desfăşurare al concursului de admitere la studiile universitare de doctorat:

Activitatea Perioada de desfăşurare
Înscrierea candidaţilor


26 August – 19 Septembrie 2019 (sesiunea II)

Sediul Scolii Doctorale 09:00 – 13:00

Sustinerea probei de concurs si validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale şi înscrierea doctoranzilor 20 Septembrie 2019 (sesiunea II), Ora 9:00, Sediul Școlii doctorale

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul Şcolii doctorale un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (Anexa 2).
 2. Fişă personală de înscriere (Anexa 3).
 3. Curriculum vitae.
 4. Lista de lucrări publicate.
 5. Documente originale:
  • diplome de absolvire (licenţă, masterat);
  • suplimente la diploma (licenţă, masterat);
  • diploma de bacalaureat;
 1. Documente in copie:
  - certificat de naştere;
  - certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).
 2. Chitanţă privind plata taxei de înscriere.
 3. Copie buletin/carte de identitate.
 4. Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

Valoarea taxei de înscrire la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei și se achită la casieria UPB.
Pentru candidații înscriși în sesiunea iunie-iulie 2019, taxa este de 150 lei cu excepția candidaților care au absolvit un program de masterat în UPB pentru care taxa este de 100 lei.

 

Admitere doctorat (Anexa 2, Anexa 3,Anexa 5) (.docx)

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORATANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

https://upb.ro/doctorat/admitere-doctorat/