Școala Doctorala TRANSPORTURI

 

Școala Doctorală Transporturi din cadrul Universității POLITEHNICA București (UPB) este constituită conform Legii Educației Naționale (LEN), Codului Studiilor Universitare de Doctorat din HG nr. 681/2011, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările din Legea nr. 49/2013, Cartei UPB și Regimentului privind organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea POLITEHNICA din București, iar înființarea sa a fost aprobată prin Hotărârea Senatului UPB, în anul 2012.

SDTr coordonează programul de studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Științe Inginerești, domeniul de doctorat Ingineria transporturilor.

LINK – Directii de cercetare și Conducători de doctorat la SDTr-2020 (Fisier 1- Arii tematice de cercetare-conducatori -SD_Tr-2020.pdf)


Rezultatele activităților de cercetare doctorală s-au concretizat în teze de doctorat elaborate folosind o infrastructură de cercetare modernă, în continuă dezvoltare, iar tematicile tratate sunt actuale și rezolvate la niveluri ridicate de performanață, similar tezelor de doctorat din domeniu, elaborate în universități din țară sau din străinătate.

LINK – Lista teme doctorat SDTr (Fisier 2 – Lista teme cercetare doctorala SDTr.pdf)


LINK – Laboratoare si centre de cercetare (Fisier 3- Infrastructura de cercetare SDTr.docx)


LINK – Situație doctoranzi 2021 (Fisier 4- Informatii doctoranzi.pdf)Pentru informații detaliate puteți lua legătura cu prof. Mihaela Popa


METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN SISTEM ONLINE ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021


Procedura privind organizarea şi desfăşurarea susținerii tezei de abilitare in sistem online

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea susținerii tezelor de doctorat în sistem online


Anunțuri importante


Începând cu data 10.03.2021, ora 18, în fierare săptămână, timp de 6 săptămâni, la Școala Doctorală Transporturi se desfășoară alternativ prelegeri la disciplinele de specialiate ”Cercetări operaționale” și ”Sisteme de transport”, după programul următor:
  • ”Cercetări operaționale” 1, 2, 3 – prof.dr.matem. Doina Carp – 10.03, 24.03, 7.04.2021, ora 18:00, pe platforma Team – canalul Prelegeri IT
  • ”Sisteme de Transport” 1, 2, 3 – prof.dr.ing. Vasile Dragu – 17.03, 31.03, 14.04.2021, ora 18:00, pe platforma Team – canalul Prelegeri IT


Rezultatele admiterii la doctorat 2020 (.pdf)
1

2
3
4Scoala Doctorală Transporturi organizează in 15.07 si 16.07 , incepand cu ora 16:00 in fiecare din cele doua zile, seminarul online cu tema:

Network Design Planning Models for Logistics and Freight Transportation Systems”, partea I si, repectiv, partea a II-a.

susținut de Profesor Teodor Gabriel Crainic, PhD, FRSC

Professor of Operations Research, Logistics and Transportation

Director CRI2GS – Centre sur l’intelligence2 en gestion de systèmes complexes

School of Management, U. du Québec à Montréal si

Director, Inteligent Transportation System Laboratory

CIRRELT – Interuniversity Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and Transportation Montreal, Canada

 

Seminarul se va organiza prin intermediul Microsoft Teams, iar doctoranzii si cadrele didactice interesate sa participle vor solicita inscrierea trimitand un e-mail d-nei prof. Mihaela Popa pe adresa: mihaela.popa@upb.ro

Teodor Gabriel Crainic este profesor de Cercetări operaționale, logistică și transport, la Facultatea de Management, din cadrul Université du Québec à Montréal, este profesor adjunct la Departamentul de Informatică și Cercetări Operaționale al Université de Montréal și cercetător științific la CIRRELT, Centrul interuniversitar de cercetare pentru Rețele de întreprinderi, logistică și transporturi, unde este director al laboratorului ITS.

Activitățile de cercetare ale profesorului Crainic se desfășoară în domeniile optimizarea rețelelor, întregi și combinatorii, meta-euristică și calcul paralel aplicate la planificarea și gestionarea sistemelor complexe, în special în transport și logistică. Contribuții majore au vizat proiectarea, programarea și gestionarea serviciilor de transport bazate pe consolidare, rutarea și programarea, sisteme de transport inteligent, logistică urbană, noi modele de transport și logistică în afaceri și organizaționale, planificare regională a sistemelor multimodale de transport de marfă și piețe electronice combinatorii.

Profesorul Crainic este redactor asociat pentru Transportation Science și participă în alte câteva comisii editoriale. A co-fondat seria de întâlniri internaționale TRISTAN (TRienial Symposium on Transportation Analysis) și Odysseus (International Workshop on Transport Transport and Logistics). A fost președintele the Transportation Science and Logistics Society of INFORMS, și a primit, în 2006, Merit Award of the Canadian Operational Research Society; este membru al the Royal Society of Canada – The Academies of Arts, Humanities and Sciences of Canada. A publicat mai mult de 265 de lucrări științifice, indicele h este 72 (Google Scholar) și a coordonat aproximativ 145 de studenți absolvenți și postdoctoranzi.
Scoala Doctorală Transporturi organizează in data de 23.07.2019, de la orele 14, in sala JF202s , seminarul cu tema:

City Logistics: Issues, Challenges, and the Role of Operations Research

susținut de

Profesor Teodor Gabriel Crainic, PhD, FRSC

Professor of Operations Research, Logistics and Transportation

Director CRI2GS - Centre sur l’intelligence2 en gestion de systèmes complexes

School of Management, U. du Québec à Montréal si

Director, Inteligent Transportation System Laboratory

CIRRELT - Interuniversity Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and Transportation Montreal, Canada