Școala Doctorala TRANSPORTURI

Școala Doctorală Transporturi este o școală doctorală interdisciplinară care coordonează programe de studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti şi domeniile de doctorat Ingineria transporturilor, Inginerie mecanică și Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale, și care a fost înființată prin Hotărârea Senatului UPB în anul 2011.

Datorită multidisciplinarității domeniului Ingineriei Transporturilor, încă înainte de înființarea după legislația actuală a Școlii Doctorale Transporturi, direcțiile de cercetare doctorală  s-au structurat pe tematici din Ingineria transporturilor și a traficului, Ingineria mecanică în transporturi, Inginerie electronica în transporturi și Ingineria autovehiculelor, fiind coordonate de cadre didactice cu experință în activitatea de cercetare din transporturi și în îndrumarea tinerilor cercetători.

Rezultatele activităților de cercetare doctorală s-au concretizat în teze de doctorat elaborate folosind o infrastructură de cercetare modernă, în continuă dezvoltare, similare tezelor de doctorat din domeniu,  elaborate în cadrul unor universități țară sau din străinătate.

Lista centrelor de cercetare si laboratoare cu echipamente

 


Anunț important

Scoala Doctorală Transporturi organizează in data de 23.07.2019, de la orele 14, in sala JF202s , seminarul cu tema:

City Logistics: Issues, Challenges, and the Role of Operations Research

susținut de

Profesor Teodor Gabriel Crainic, PhD, FRSC

Professor of Operations Research, Logistics and Transportation

Director CRI2GS - Centre sur l’intelligence2 en gestion de systèmes complexes

School of Management, U. du Québec à Montréal si

Director, Inteligent Transportation System Laboratory

CIRRELT - Interuniversity Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and Transportation Montreal, Canada


Toți studenții doctoranzi interesați să participe sunt rugați să trimită un mesaj prin care își anunță participarea, d-nei prof. Mihaela Popa, la adresa de e-mail: mihaela_popa_upb@yahoo.com