Prof.dr.ing.Grigore Danciu


Office: JA-009
Telefon: (+ 40 21)402.95.68
Fax: (+ 40 21)318.10.12
E-mail: danciu@ieee.org
Departament:Autovehicule Rutiere (AR)

Prof.ec.dr.ing.Eugen Rosca


Office: JA-008
Telefon:( + 40 21) 402.95.68
Fax: (+ 40 21) 318.10.12
E-mail: eugen.rosca@gmail.com
Departament: Transporturi, Trafic si Logistica (TTL)
Arie de responsabilităţi: Probleme de invăţământ

 

Conf.dr.ing.Cătălin Cruceanu


Office: JA-008
Telefon: (+ 40 21)402.95.68
Fax: (+ 40 21)318.10.12
E-mail: c_cruceanu@yahoo.com
Departament: Material Rulant de Cale Ferata (MRCF)
Arie de responsabilităţi: Probleme sociale si activitati studenţeşti

S.l.dr.ing.Cornelia Stan


Office: JA-006
Telefon: (+ 40 21)402.95.70
Fax: + 40 21)318.10.12
E-mail: corraista@yahoo.com
Departament: Autovehicule Rutiere (AR)
Arie de responsabilităţi: Concursuri, Manifestari stiintifice, orarii

Conf.dr.ing.Ilona Costea


Office: JA-008
Telefon:( + 40 21) 402.95.68
Fax: + 40 21)318.10.12
E-mail: ilona.costea@upb.ro
Departament: Telecomenzi si Electronica in Transporturi (TET)
Arie de responsabilităţi: Cercetare, Mobilitati ERASMUS

ing.Nicu Voinea


Office: JA-006
Telefon: (+ 40 21)402.97.04
Fax: (+ 40 21)318.10.12
E-mail:

Arie de responsabilităţi: Administrarea facultatii

Adriana Cosmulescu


Office: JA-008
Telefon: (+ 40 21)402.95.68
Fax: (+ 40 21)318.10.12
E-mail:a_cosmulescu27@yahoo.com

Arie de responsabilităţi: Conduce activitatile de secretariat