Oferta angajare

S.C. SMART AIRLINE SERVICES SRL angajeaza absolventi sau studenti în an terminal in domeniul transportului aerian de mărfuri.

Cei interesați pot trimite C.V.-ul la adresa de e-mail: dragos.stefanescu@smart-airline.ro

 Dosare BURSE SOCIALE

Dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul II se depun la secretariat până cel târziu la data de 17.03.2017

(anunt burse sociale sem II 2017.pdf)

 1. Declarație de venit (formularul se ridică de la secretariat);
 2. Adeverinţe de venit cu venitul NETde la părinţi pe lunile noiembrie, decembrie și ianuarie 2017;
 3. Taloane de pensie pe lunile noiembrie, decembrie și ianuarie 2017 , dacă este cazul;
 4. Adeverinţe de venit NETale soţiei sau soţului pe lunile noiembrie, decembrie și ianuarie 2017 , dacă este cazul; (pentru studentii casatoriti)
 5. Declarații notariale ale părinților studentului, în cazul în care aceștia nu realizează venituri;
 6. Adeverinţă de la Administraţia Financiară , din care să reiasă dacă realizează sau nu alte venituri, din activităţi independente;
 7. Adeverinta de la Primarie pentru cei care locuiesc in provincie din care sa reiasa daca au teren si venitul obtinut din terenul respectiv
 8. Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi pentru frati/ surori (cu specificatia daca au sau nu bursa si valoarea bursei); sau copie a certificatului de naştere pentru fraţii/ surorile care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 9. Copie a certificatului/certificatelor de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
 10. Cupoanele de pensie de urmas pentru studentii care au parinti decedati;
 11. Copie a hotărârii de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi si cupoanele de pensie de intretinere sau declaratie la notar, pe propria raspundere daca nu primesc pensie;
 12. Adeverinţă medicală pentru una dintre bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB, situat în caminul P7, daca este cazul;

 13. Codul IBAN trebuie să fie introdus în baza de date a secretariatului, la adresa https://studenti.pub.ro

  Pentru studentii casatoriti, se considera ca familia de sine statatoare este formata din: sot, sotie si copii.

  Au dreptul să primească bursa socială studenții care au venitul NET lunar pe membru de familie de maximum 1450 lei (in limita fondului repartizat de Minister).

  Bursa se acordă în funcție de următoarele criterii:

  -situatii deosebite(orfani de ambii parinti, proveniti din casele de copii, bolnavi)

  -venitul net pe membru de familie ;

  -media notelor obţinute în semestrul anterior (minim 5,00).


Burse ERASMUS - anul universitar 2016-2017

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB

În sprijinul susținerii activităților de mobilizare a studenților din cadrul UPB în vederea participării la mobilități ERASMUS, Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine organizează gratuit un examen de testare a competențelor lingvistice pentru candidații înregistrați la facultățile de bază, astfel:

 • pentru limba engleză, vineri, 10 martie 2017, ora 16:00, sala AN024
 • pentru limba franceză, marti, 7 martie 2017, ora 13.45, sala BN029
 • pentru limba germană, joi,  9 martie 2017, ora 16:00, sala BN026  

Examenele vor avea o durată de 60 minute.

Condiții de prezentare la evaluare:

 • candidații să fie înregistrați pe listele transmise de facultăți – in acest sens va adresam rugamintea sa luati legatura cu dna secretar sef Adriana Cosmulescu;
 • candidații să vină cu carnetul de student şi actul de identitate.

Universitatea POLITEHNICA din București vă invită la ERASMUS OPEN DOORS în data de 9 martie 2017

Erasmus Open Doors – 9 martie 2017

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), împreună cu birourile Erasmus+ din universităţile participante la program şi reţeaua promotorilor Erasmus+ vă propun în data de 9 martie 2017 evenimentul Erasmus Open Doors (EOD).

Biroul ERASMUS+ al Univeristăţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) va organiza o sesiune specială în spiritul acestei zile, pe 9 martie 2017, orele 12:00, în sala AN010 (Amfiteatrul "Radu Voinea" – clădirea rectoratului.

Programul va include o prezentare a programului Erasmus+ şi prezentări ale foştilor bursieri Erasmus.

 


În perioada 14-31 Octombrie 2016 va avea loc o nouă sesiune de selecţie pentru bursele Erasmus+ pentru anul academic 2016-2017, conform deciziei UPB. Data interviului şi detaliile privind depunerea dosarului sunt stabilite de fiecare facultate. Informaţiile de bază privind procesul de selecţie al studenţilor şi pregătirea mobilităţii se gasesc la secţiunea Studenţi Erasmus.

http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.html

Regulamentul privind mobilitatea Erasmus a studenţilor,masteranzilor şi doctoranzilor de la UPB în anul univ. 2016 - 2017