Burse sociale

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul I se depun până la data de 05.03.2020
Dosarele trebuie să conţină, după caz, urmatoarele acte: download anunt(.pdf)

Cerere Burse Sociale (.doc)


INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Consultanți individuali – studenți (6 consultanți) - termen 16.12.2019


Facultatea de Transporturi, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.
Vor fi selectaţi 6 consultanți individuali  în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Criterii de Calificare și Selecție
Competenţele minime solicitate din partea Consultantul sunt următoarele:
  • Student al Facultăţii de Transporturi  în cadrul ciclului de studii universitare de licenţă (anul 2, 3 sau 4) sau în cadrul ciclului de studii universitare de masterat (anul 1 sau 2) de la diferite domenii de specializare;
  • Implicare in activităţi extraşcolare sau în acţiuni de voluntariat în folosul studenţilor din cadrul facultăţii sau universităţii;
  • Rezultatele şcolare bune – promovabilitate bună/ integralist reprezintă  un avantaj;
  • Participarea anterioară în proiecte educaționale în calitate de grup țintă, beneficiar, consultant sau membru în echipa de implementare constituie un avantaj
INVITAȚIE DE PARTICIPARE - (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) - Consultanți individuali  – studenți (6 consultanți)


Termeni de referință pentru achiziție de servicii de consultanță - Consultanți individuali  – studenți (6 consultanți)


Grupul ţintă-ADEPT-UPB

Listă studenţi admişi în grupul ţintă al proiectului „Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” - ADEPT-UPB (.pdf)


Bursa locurilor de munca pentru absolventi


Burse ERASMUS - anul universitar 2019-2020

Concursul de selectie a candidatilor pentru bursele ERASMUS va avea loc in data de 22 octombrie 2019, ora 14:00 – Decanat. In vederea participarii la concursul de selectie, studentii vor depune la Secretariatul facultatii(d-na secretara Mihaela Stanca) pana luni 21 octombrie ora 16:00, dosarul de candidatura care va cuprinde urmatoarele documente:

  • Curriculum Vitae Europass in ENG (inclusiv o fotografie, CNP, tel. si E-mail de contact) 2 pag.
  • Situatia scolara (pentru studentii la programele de masterat anul I se ia in considerare media de admitere si situatia scolara a semestrului I)
  • Copii ale unor diplome de premii stiintifice, sau dovezi ale unor activitati extracurriculare deosebite.
  • Cererea de inscriere adresata decanului in ENG, in care se va preciza Universitatea/ Universitatile si codul ERASMUS al acesteiea / acestora unde candidatul doreste sa efectueze studiile (vezi lista acordurilor ERASMUS ale Facultatii de Transporturi), precum si tipul de bursa pentru care opteaza candidatul (de studiu, de stagiu, de plasament), durata (un semestru – care, sau un an).
  • Scrisoarea de motivatie (redactata in limba engleza)
  • Atestat de competente lingvistice (nivel minim B2) – studentii care au sustinut testul in UPB atestatul poate fi ridicat din secretariatul facultatii de transporturi

Procesul de acordare a bursei ERASMUS se supune Regulamentului privind Mobilitatea studentilor din UPB în cadrul programului LLP/ERASMUS.

 

 


Proiect PISA

REZULTATELE PRELIMINARE ALE ETAPEI PRIVIND SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ – PISAPISA-Program înscriere în GT (.docx)

Conform Calendarului de selecţie a grupului ţintă,  în perioada 02-04.10.2019 se va desfăşura etapa de depunerea a dosarelor de înscriere a candidaților pentru proiect cu titlul: „PROFESORI INOVATORI – STUDENTI ANTREPRENORI! (PISA)”.


02.09.2019 - Calendarul înscrierii studențiilor în proiectul PISA

PISA Anexa 3a - Fisa aplicantului studentAnunt angajare compania Elite HR

Recruteaza tineri/proaspat absolventi care doresc sa se specializeze si sa-si construiasca o cariera de succes in domeniul transportului international de marfuri, pentru angajatori CASE DE EXPEDITII din Bucuresti. (Agent Transport International / Expeditor International / Freight forwarder)

Anunt angajareAnunt angajare compania GFR


Grup Feroviar Roman, angajeaza tineri absolventi/masteranzi ai Facultatii de Transporturi – specializare Ingineria Transporturilor şi a Traficului si Material Rulant de Cale Ferata - MRCF, motivati sa lucreze in domeniul transporturilor feroviare, pentru ocuparea posturilor vacante de INGINER.   Anunt angajare


Anunt angajare compania HaynesPro Data SRL

Compania HaynesPro Data SRL angajeaza tineri/proaspeti absolventi care doresc sa se dezvolte si sa se perfectioneze in domeniul auto.

Anunt angajare
Anunt angajare compania AKKA

Compania Akka angajeaza ingineri fara experienta anterioara ce doresc sa isi dezvolte o cariera in Automotive.

Se organizeaza traininguri initiale de CATIA si NewPDM precum si alte traininguri specifice jobului.

anunt AKKA

 


Euro 200

Acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare în cadrul programului "EURO 200" pentru anul 2019 - adresa nr. 259/20.02.2019 (MEN)


Programul de mobilitati de scurta durata Athens Network se va desfasura in perioada 16-24 martie 2019.

Pentru a aplica la acest program este obligatoriu ca studentii să aibă cunoștințe de limba engleză nivelul B2 si sa parcurga etapele de mai jos:

Termenul limita pentru inscrieri este 28 ianuarie 2019.

Poster Athens Network (.pdf)


 

 

Recruteaza tineri/proaspat absolventi care doresc sa se specializeze si sa-si construiasca o cariera de succes in domeniul transportului international de marfuri, pentru angajatori CASE DE EXPEDITII din Bucuresti. (Agent Transport International / Expeditor International / Freight forwarder)

Descrierea jobului: mai multe info

S.C. Megatech Engineering Center SRL angajează absolvenți sau studenți în an terminal pentru postul de Inginer Proiectant în domeniul dezvoltării pieselor din material plastic în industria auto.

CAD Inginer/ Proiectant


Cei interesați pot trimite C.V.-ul la adresele următoare: info.ro@mgtindustries.com cristian.ilie@mgtindustries.com