avizier
Adeverinta pensie

Pentru eliberarea adeverinţei necesare calculării pensiei, se vor depune la secretariatul facultăţii sau pe adresa de mail transport@upb.ro  următoarele documente:Decontare abonamente STB

Pentru decontarea abonamentelor achizitionate in anul universitar 2021-2022, in perioada 24 ianuarie-18  februarie 2022, studentii pot prezenta la secretariatul facultatii urmatoarele documente:

 1. CERERE TIP DECONTARE ABONAMENTE + BORDEROU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE DECONTARE(Anexa 1)
 2. Copie Xerox dupa cardul activ STB
 3. Bonuri fiscale in original , stampilate de catre STB (centrul de vanzare)

Pe pagina cu copia Xerox a cardului STB se vor copia si abonamentele transmise pentru decontare. Copiile trebuie sa fie lizibile .

Pentru decont, fiecare student trebuie sa aiba incarcat pe platforma studenti.pub.ro, contul IBAN personal valid.Studentii depistati pozitivi la testul COVID 19 - Update 19.01.2022

Studentii care sunt depistati pozitivi la testul COVID 19 au obligatia sa anunte facultatea trimitand formularul completat (dupa cum este cazul  : Anexa 22.b pentru studentii cazati in caminele universitatii  sau Anexa 23 b pentru studentii care nu locuiesc in caminele universitatii).

Formularele completate se vor transmite pe adresa transport@upb.ro

ANEXA 22.b. Formular acheta SARS -CoV-2 STUDENTI CAZATI CAMIN.Document.docx

ANEXA 23 b. FORMULAR ACHETA EPIDEM.STUDENT NECAZAT IN CAMIN.Document.docx


Modul de desfășurare al activităților didactice în perioada 1-12 noiembrie 2021

În perioada 1 noiembrie 2021 – 12 noiembrie 2021 toate activitățile didactice (cursuri, laboratoare, seminarii și proiecte) se vor desfășura în regim online.

Consiliile facultăților pot aproba, cu consultarea cadrelor didactice, desfășurarea activităților didactice de la laboratoare, cu prezența fizică a cadrelor didactice și studenților.

Deciziile Consiliilor facultăților se vor comunica studenților cu cel puțin 24 de ore în avans și se vor publica pe site-ul fiecărei facultăți și la avizier.

HS_308_Modificare la HS_266 – Metodologia de organizare a studiilor universitare de licență, masterat și doctorat în semestrul I din anul universitar 2021-2022Semnare contracte de studii 2021-2022 - masterat anul I

STUDENŢII ANULUI I MASTER POT SEMNA CONTRACTELE DE STUDIU  CONFORM PROGRAMĂRII :

Anul I - CDIA, STADA, SIOAM    -   MARŢI  26.10.2021  orele 8,00-17,00
Anul I - FIV-CR, VFMV , IMMCDF, SIT  - MIERCURI 27.10.2021  orele 8,00-17,00
Anul I – LT, MT, TTU, STT  - JOI  28.10.2021  orele 8,00-17,00


Semnarea contractului de studiu se face personal de către student . Acesta se va prezenta la secretariatul facultăţii cu cartea de identitate şi va primi după semnarea contractului carnetul de student şi legitimaţia de călătorie (pentru cei care nu au împlinit vârsta de 26 de ani).

Nesemnarea contractului de studiu atrage după sine exmatricularea.Semnare contracte de studii 2021-2022


Pentru semnarea contractelor de studii –Anii II, III , IV licenţă şi anul II master, termenul limită pentru semnarea contractului  este 20 octombrie 2021.

Studenţii repetenţi şi reînmatriculati în anul IV se vor prezenta la facultate pentru semnarea contractului conform programului:

Anul  IV AR, ISPA, VTF- 20 octombrie , între orele 9,00-15,00
Anul  IV  IT si TET  -21 octombrie 2021, între orele 9,00-15,00

Pentru studenţii anilor I licenţă şi I master se vor afişa datele pentru semnarea contractelor pe avizierul facultăţii.

ANUNT PRIVIND COMPLETAREA CONTRACTULUI DE STUDIU

TOTI STUDENTII AU OBLIGATIA SA SEMNEZE CONTRACTUL DE STUDIU PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

STUDENTII CARE NU SEMNEAZA CONTRACTUL DE STUDII SI NU FAC DOVADA PLATII TAXELOR LA TERMENELE STABILITE VOR FI EXMATRICULATI.

CONTRACTELE VOR FI PRINTATE DE SECRETARIAT SI SE VOR SEMNA DE CATRE STUDENT IN PERIOADA CE VA FI AFISATA PE SITE-UL FACULTATII.

PENTRU COMPLETAREA CONTRACTULUI CU DISCIPLINE FACULTATIVE SI OPTIONALE, STUDENTII VOR TRIMITE PE ADRESA DE MAIL A D-NEI SECRETARE DE AN  (AFISATA PE AVIZIERUL DE PE SITE-UL FACULTATII) O CERERE IN CARE SPECIFICA CE DISCIPLINE DORESC  SA ALEAGA .

CERERILE VOR FI TRIMISE PANA CEL TARZIU LA 10 OCTOMBRIE 2021

DISCIPLINELE FACULTATIVE (CU EXCEPTIA CELOR DIN PACHETUL PSIHO-PEDAGOGIC) SE PLATESC CU 30 LEI/PUNCT CREDIT

IN VEDEREA VIZARII CARNETULUI DE STUDENT SI A LEGITIMATIEI DE CALATORIE PENTRU STUDENTII ANILOR II, III , IV LICENTA SI II MASTER, ACESTIA VOR PREDA  CARNETELE SI LEGITIMATIILE PANA LA DATA DE 11 OCTOMBRIE SEFILOR DE GRUPA  SI LE VOR PRIMI VIZATE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE STUDIU.

SEFII DE GRUPA SUNT RUGATI SA DEPUNA LA SECRETARIAT PANA LA DATA DE 12 OCTOMBRIE CARNETELE SI LEGITIMATIILE STUDENTILOR.


ANUNŢ ÎNSCRIERE MODUL PSIHO-PEDAGOGIC MASTER

Vă aducem la cunoștința ca masteranzii de anul I, care au absolvit Programul de formare psihopedagogică Nivelul I, se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică Nivelul II, în perioada 4-15 octombrie 2021.


Înscrierea presupune:
- să bifeze în contractul de studii disciplinele aferente Nivelului 2, anul 1, în momentul semnării contractului de studii.
- completarea unui formular online (cerere de inscriere si chestionar motivațional) si
- depunerea la secretariatul DFCD-SSU a documentelor care atestă finalizarea studiilor de licenta, respectiv absolvirea programului de formare Nivelul 1 (corp BN 313, etaj 3, camera 313).

Mentionam ca accesul studentilor la cursurile de pe Moodle si Teams este conditionat de bifarea disciplinelor de la Nivelul 2 in contractul de studii.


Solicitările către secretariat

Solicitările către secretariat se pot transmite pe e-mail la următoarele adrese, conform anului în care sunteți înmatriculați.

SECRETAR ANUL II, IV și V TD
Mihaela Cucu e-mail mihacucu27@gmail.com

SECRETAR ANUL III + Masterat anul I + II
Vasilica Lazăr e-mail vali_lazar62@yahoo.com

SECRETAR ANUL I
Luiza Mihaela Liță e-mail luiza_mihaela.lita@upb.ro

SECRETAR ȘEF
Adriana Cosmulescu e-mail transport@upb.roAnunţ studenti.pub.ro

 1. STUDENŢII NU AU PERMISIUNEA DE A  MODIFICA GRUPELE ÎN BAZA DE DATE studenti.pub.ro
 2. STUDENŢII ADMIŞI ÎN ANUL I SI II MASTER TREBUIE SĂ COMPLETEZE ÎN BAZA DE DATE CODUL IBAN ŞI BANCA LA CARE AU CARD PENTRU A LI SE PUTEA FACE DIFERITE PLĂŢI(BURSE, DECONTARI STB, ETC)
 3. STUDENŢII SUNT RUGAŢI SĂ ÎŞI VERIFICE SITUAŢIA NOTELOR PE STUDENTI.PUB.RO ŞI SĂ TRANSMITĂ EVENTUALELE ERORI LA SECRETARIAT SAU PE transport@upb.ro PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 30.09.2021
 4. STUDENŢII ÎNSCRIŞI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 AU OBLIGAŢIA SĂ SEMNEZE CONTRACTELE DE STUDII ŞI SĂ PREZINTE CHITANŢELE REPREZENTÂND TAXELE DE REFACERE DISCIPLINE SAU TAXĂ DE ŞCOLARIZARE LA TERMENELE STABILITE DE FACULTATE CE VOR FI AFIŞATE PE AVIZIERUL DE PE SITE-UL FACULTĂŢII.
 5. STUDENŢII ADMIŞI ÎN ANUL I AU OBLIGAŢIA CA CEL TÂRZIU LA 4 OCTOMBRIE 2021 SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIAT DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (ÎN CAZ CĂ S-AU ÎNSCRIS CU ADEVERINŢA  )


Anunţ eliberare adeverinţe absolvenţi septembrie


Absolvenţii care au susţinut examenul de diplomă şi de disertaţie  în sesiunea septembrie 2021 pot ridica adeverinţa de absolvire care ţine loc de diplomă de la secretariatul facultăţii, în perioada 20-24 septembrie 2021 , între orele 9,00-15,00.

La ridicarea adeverinţei , absolvenţii  de licenţă trebuie să prezinte buletinul şi să depună la secretariat lucrarea de diplomă în format fizic şi 2 fotografii format  3/4  iar absolvenţii de master trebuie să depună lucrarea de disertaţie în format fizic.

Adeverinţele se ridică personal sau de altcineva cu procură la notariat .


ANUNŢ PRIVIND REPETAREA ANULUI ŞI REÎNMATRICULAREA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022Taxe de studii pentru anul universitar 2021/2022

 1. Taxa anuală de studii (4000 RON) pentru anul universitar 2021/2022 se plătește 1/2(2000 lei) până cel târziu la data de 15 octombrie 2021(anii I,II, III si IV  licenţă ) iar cea de a doua 1/2 ( 2000 lei) până la 15 martie 2022

 

 1. Studenţii care repetă anul IV cu TAXĂ(4000 lei) trebuie să achite (2000 lei la  depunerea cererii de repetare şi restul de 2000 lei până la  data de 15 octombrie 2021)
 1. Studenţii anului I si II master pot  achita taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 în valoare de 5000 lei în două rate(2500 lei până la 15 octombrie 2021 şi  2500 lei până la 15 martie 2022)
Plata se face în conturile:
RO 97BRDE410SV98068754100 la BRD  sau
RO69RNCB0723000506250269 la BCR
 Chitanţa va fi transmisă pe mail la adresa secretarei de an sau pe transport@upb.ro

 1. Taxa pentru refacere  de disciplină se plătește la începutul semestrului în care se reface disciplina, până cel târziu la data de15 octombrie 2021, pentru semestrul I și până cel târziu la data de 15 martie 2022, pentru semestrul al II-lea pentru anii I,II,III si IV şi anii I şi  II master

Plata se face in contul RO77RNCB0723000506250319 la BCR

Chitanţa va fi transmisă pe mail, la adresa secretarei de an .

Studenţii care nu plătesc la termen taxa de repetare de disciplină nu pot reface disciplina și nu pot susţine verificări parţiale sau finale la respectiva disciplină.
Studenţii care nu achită  taxa de şcolarizare la termenele stabilite vor fi exmatriculaţi.

Sistemul de taxe din UPB.pdf


Taxele pentru studentii repetenti incepand cu anul universitar 2020-2021 (.pdf)


Anunț eliberare adeverințe absolvire licență


Absolvenţii studiilor de licenţă care au susţinut examenul  de diplomă în sesiunea iulie 2021 pot ridica adeverinţele care ţin loc de diplomă de absolvire în perioada 13- 16 iulie si 20-23 iulie de la secretariatul Facultăţii de Transporturi.

Programul de eliberare a adeverinţelor este 9:00-15:00

Adeverinţa de absolvire se eliberează personal sau altei persoane care are împuternicire la notar.
Pentru ridicarea adeverinţei trebuie să prezentaţi cartea de identitate şi să depuneţi la secretariat lucrarea de diplomă în format fizic şi 2 fotografii 3/4.CAZARE


În atenția studenților la LICENȚĂ

Studenții care doresc cazare în cămin și care nu sunt cazați (nu au îndeplinit la momentul programării condițiile, nu au venit să își ridice programarea, nu au făcut cerere ...) pot primi un loc în cămin în etapa a II-a, VINERI, 8 OCTOMBRIE, DE LA ORA 10:00 LA SECRETARIATUL FACULTATII.

Subliniez că toate celelalte reguli privind cazarea rămân valabile!


Pentru a fi cazați studenții trebuie să aducă ÎN DUBLU EXEMPLAR COPII DUPĂ: CARTE DE IDENTITATE, CERTIFICAT VERDE, DOVADA PLAȚII SAU DOVADA SCUTIRII DE LA PLATA CAMINULUI.


Lista studentelor cazabile la 3 Octombrie in caminul P10

Lista actualizata a studentelor cazabili la 1 Octombrie in caminul P15

Lista studenților ce urmează să fie cazați pe 2 Octombrie in caminul P14

Lista studentelor cazabili la 1 Octombrie in caminul P15

Anunț REPARTIZARE cazare studenți admiși în 2021 (.pdf)

Lista studenților din anul I cazabili la 30 septembrie în caminul P14

Lista studentelor din anul I cazabile la 30 septembrie în caminul P10

Anunț cazari - cazuri socialeAnunț cazari - 24.09.2021Anunț confirmare cazare pentru studenții proaspăt admiși în anul I - 22.09.2021

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I

Universitatea Politehnica din București asigură locuri de cazare pentru studenții proaspăt admiși în anul I.
INDIFERENT dacă dumneavoastră ați precizat în cererea din dosarul de admitere că DORIȚI sau NU DORIȚI un loc în cămin VĂ ROG FOARTE MULT SĂ TRIMITETI LA ADRESA DE MAIL cazari.transporturi@upb.ro MESAJ CU:
Numele prenume: DA, doresc cazare în cămin.
SAU
Numele prenume: NU doresc cazare in cămin.
Va rog să trimiteți mesajul până sâmbătă 25 septembrie 2021.
Observație: Cine nu trimite mesaj NU va fi luat în considerare la repartizarea locurilor în cămin.
Va mulțumesc,
Prodecan conf.dr.ing. Marius Toma


Anunț 3

În atenția studenților din anul I admiși în anul 2021, în toate cele trei etape ale admiteriiAnunț 2
Se prelungește termenul de depunere a cererilor de cazare efectuate pe website http://studenti.pub.ro până la data de 16.09.2021.


Anunț 1
Facultatea de Transporturi oferă studenților posibilitatea de cazare în căminele P10,  P14 și P15 din Complexul Studențesc Regie, situat în Splaiul Independentei, nr. 290, sector 6, București,

Criteriile pentru repartizarea locurilor de cazare sunt:

ANUL I - Licență
Primul criteriu este media obținută la examenul de bacalaureat.
Al doilea criteriu este media la matematică a anilor de liceu.

ANII II, III și IV - Licență
Primul criteriu este numărul total de puncte credit obligatorii acumulate.
Al doilea criteriu este media generală a anului anterior de studii.

ANUL I – Master
Primul criteriu este media examenului de admitere.
Al doilea criteriu este media examenului de licență.

ANUL II - Master
Primul criteriu este numărul total de puncte credit obligatorii acumulate.
Al doilea criteriu este media generală a primului an de studii.

Doctoranzi
DOAR pentru doctoranzii care au îndeplinite îndatoririle menționate în Regulamentul Studiilor Universitare de DOCTORATIN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

Cu excepția studenților din anul I licență, anul I masterat, anul I doctorat și a celor care vin la Facultatea de Transporturi prin transfer, vor fi luate în considerare DOAR cererile de cazare efectuate pe website http://studenti.pub.ro până la data de 16.09.2021.

Studenții ale căror cereri de cazare nu au fost aprobate, vor aștepta rezolvarea lor după _____________, IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.
*
Ridicarea repartițiilor de cazare pentru anul universitar 2021-2022 se face la Facultatea de Transporturi RESPECTAND CU STRICTETE programul afișat.

Fiecare student/ă trebuie să se prezinte personal (sau prin împuternicit/ă NOTARIAL) pentru a-și ridica repartiția la cămin DOAR in ziua corespunzătoare anului de studiu in care urmează să intre în anul universitar 2021-2022 având asupra sa următoarele:
- carte de identitate (original + copie -pe copie să fie scris CITET numărul de telefon mobil al studentului/ei-)
- ____ lei reprezentand chiria pentru luna octombrie**

** 0 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICARII REPARTITIEI LA CAMIN conform programului de mai sus) pentru:
- studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de invatamant (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);
-studentii orfani de ambii parinti sau cu un parinte decedat (pe baza certificatului de nastere si a certificatelor de deces ale ambilor parinti/certificatului de deces al parintelui decedat);
-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca provin dintr-un centru de plasament);
-studentii straini bursieri ai statului roman (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca sunt bursieri ai statului roman);
-studentii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Romane din decembrie 1989 (pe baza certificatului de nastere si al certificatului doveditor care atesta faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);
-studenţii cu handicap grav si accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinte care sa ateste incadrarea in grad si tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008).
ANUNŢ ELIBERARE ADEVERINTE ABSOLVIRE MASTER

Absolvenţii programelor de master care au susţinut examenul  de disertaţie în sesiunea iulie 2021 pot ridica adeverinţele care ţin loc de diplomă de absolvire în perioada 08- 16 iulie de la secretariatul Facultăţii de Transporturi.
Programul de eliberare a adeverinţelor este 9:00-15:00
Adeverinţa de absolvire se eliberează personal sau altei persoane care are împuternicire la notar.
Pentru ridicarea adeverinţei trebuie să prezentaţi cartea de identitate şi să depuneţi la secretariat lucrarea de disertaţie în format fizic.
Programul National Tabere studentesti 2021

Studentii care doresc ocuparea unui loc gratuit in taberele studentesti  pot depune cererea de solicitare(Anexa 4) , in perioada 6-11 iulie 2021 pe adresa de mail transport@upb.ro sau  pot depune cererea personal, la secretariatul facultatii in perioada 6-9 iulie, intre orele 9-15.
Beneficiarii taberelor studentesti sunt studentii care indeplinesc cumulativ:

 1. Sunt inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, la programul de studii de licenta sau masterat;
 2. Sunt studenti in varsta de pana la 35 ani 

Studentii beneficiaza de locuri gratuite in tabere , in limita locurilor repartizate , in functie de rezultatele obtinute la invatatura si de activitatea depusa la diverse manifestari culturale, artistice, stiintifice, sportive sau de voluntariat , exceptie facand cazurile sociale.
Cererile semnate de student, pot fi insotite de documente justificative care atesta implicarea studentului in activitati extracurriculare sau incadrarea studentului in unul din cazurile sociale prevazute la Art. 5 , alin. 1, lit a  din Regulamentul de acordare a taberelor studentesti.
Pentru mai multe informatii consultati “Metodologia privind organizarea taberelor studentesti” afisata la avizierul de pe site-ul Facultatii de TransporturiMetodologia privind organizarea si desfasurarea Programului National Tabere studentesti 2021

Anexa4.doc

Anexa8.doc

Eliberare diplome absolvire

Absolventii promoţiei 2020 de la studii universitare de licenţă şi master, se pot programa începând de marţi 22.06.2021 la telefon 021/402.96.39 (Biroul Acte de studii), în vederea eliberării diplomelor de inginer şi de master.STUDENŢII CARE SUNT ÎN SITUAŢIA DE A REPETA ANUL UNIVERSITAR SAU DE REÎNMATRICULARE (reluarea studiilor în urma exmatriculării) pot depune   pe adresa   transport@upb.ro  sau   la secretariatul Facultăţii de Transporturi cerere de repetare sau de reînmatriculare pentru anul universitar 2021-2022, în perioada 30 august- 16 septembrie 2021.

Studenţii care doresc reluarea studiilor în urma exmatriculării trebuie să ataşeze cererii şi chitanţa in valoare de 100 lei achitată la casieria universităţii sau în contul RO 77RNCB0723000506250319. Pe chitanţă va apărea clar numele studentului, Facultatea de Transporturi şi Taxă reînmatriculare.

Studenții au dreptul să repete anul cu taxă pe disciplină o singură dată. Începând cu al II-lea an de repetare se va achita taxă de școlarizare conform regulamentelor UPB și dovada plății este anexată cererii de repetare.ANUNŢ EURO 200

        ”EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate din România, cu o vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar  de maximum 250 lei pe membru de familie(Brut), pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro, eliberat sub forma unor bonuri valorice, pentru achiziţionarea unui calculator personal nou și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționarii unui calculator in baza Legii nr. 269/2004, studenții completează o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004 pe care o depun de secretariatul facultatii. .

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați următoarele documente:
1. Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

2.Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achiziționarii de calculatoare

Depunerea cererilor se va face până la data de 15.06.2021.

Cererile se transmit împreuna cu toate documentele solicitate, pe adresa de mail a Facultatii de Transporturi:    transport@upb.ro

Euro 200 calendar 2021.pdf
Euro 200 Cerere.pdf
HG-1294_2004_actualizata.pdf
Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare.pdfANUNŢ ÎNSCRIERE EXAMEN DE DIPLOMĂ - septembrie


 SUSTINERE EXAMEN DE  DIPLOMA –sesiunea SEPTEMBRIE  2021

 

Denumirea specializarii Numele secretarului de comisie e-mail/tel. secretar comisie Link-ul

1

Vehicule pentru transportul feroviar As. Marius Alin Gheți marius_alin.gheti@upb.ro 0750440061

link

2

Ingineria transporturilor și a traficului As.ing. Armand Șerban Stere serbanstere@yahoo.co.uk 0749405342

link

3

Telecomenzi si electronica in transporturi As. Drd. Ing. Chiva Ionuț-Cosmin ionut_cosmin.chiva@upb.ro 0726373815 Încărcare lucrări:
secretar.comisie.tet@gmail.com

link

4

Autovehicule rutiere Molea Alexandra alexandra.ionita930111@gmail.com 0722550930

link

5

Ingineria sistemelor de propulsive pentru autovehicule As. Ing. Cristian-Alexandru RENȚEA rentea.cristian@yahoo.com 0727347678

link


Sustinere licenta :  

1. Autovehicule rutiere: 13-14.09.2021  ora 9:00
2. Ingineria sistemelor de propulsive pentru autovehicule 13 +14 septembrie 2021 ora 9:00
3. Vehicule pentru transportul feroviar   13 septembrie 2021-ora 10:00
4. Ingineria transporturilor și a traficului - 13.09.2021  , ora 9:00
5. Telecomenzi si electronica in transporturi  - 13.09.2021 , ora 9:00


-Programarea pentru sustinerea licenta (pe zile) se va afisa pe canalul MsTEAMS

-Lucrarea de diploma  in format fizic va fi depusa la secretariatul facultatii , dupa sustinere, la ridicarea adeverintei de absolvent impreuna cu 2 fotografii color 3/4( dupa un program ce va fi afisat la avizierul de pe site-ul facultatii)
Comisii examen de diploma septembrie 2021

Pentru sustinerea examenului de diploma in sesiunea septembrie 2021 se pot inscrie absolventii promotiei 2021 sau anterioare
Inscrierea la EXAMENUL DE DIPLOMA – sesiunea septembrie  2021 se va face online, in perioada 30 august -10 septembrie 2021.
Examenul de diploma se va sustine pe platforma  Microsoft Teams in perioada 13-15 septembrie 2021,specificat mai jos pentru fiecare program de studii.
Actele se trimit la adresa de mail  licenta.trans@upb.ro, in subiectul mail-ului este trecut obligatoriu numele si specializarea candidatului si se vor incarca pe contul studentului de pe studenti.pub.ro

Acte necesare  :
1-CEREREA DE INSCRIERE (completata din contul studentului de pe site-ul  studenti.pub.ro , semnata de candidat si profesorul indrumator si trimisa scanata. Absolvenți care nu pot completa chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, vă rugăm să îi îndrumați să completeze chestionarul de aici: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021. În urma completării acestui chestionar, acestia vor primi o dovadă, prin email, pe care o vor putea atașa dosarului - modelul de chestionar completat este atașat (există o mică inadvertență în header, însă va fi remediată până mâine; chiar și așa, se poate considera corect exemplul).  
2-DECLARATIA DE originalitate a lucrarii (printata de aici), semnata si trimisa scanata
3- copie  dupa CARTEA DE IDENTITATE
4-copie dupa CERTIFICATUL DE NASTERE
5-copie dupa CERTIFICATUL DE CASATORIE (doar daca este cazul)
6-CHESTIONARUL DE ANGAJABILITATE (completat pe formularul printat pentru absolventi anteriori promotiei 2021 )
Pentru absolventii promotiei 2021 se va completa în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/
-diploma de bacalaureat (daca nu se afla in original la dosarul facultatii va trebui depusa la secretariat)
7-CHITANTA DE 300 LEI pentru cei care repeta examenul de diploma sau au fost admisi la cursuri cu taxa de scolarizare (TS=4000 lei).

Taxa se va achita in contul RO77 RNCB0723000506250319 si  se va specifica Numele candidatului, Facultatea de Transporturi, examen de diploma)
FISA DE LICHIDARE nu trebuie completata de catre studenti, de aceasta se va ocupa Secretariatul.
Lucrarea de diploma se va depune online in platforma Microsoft Teams, in clasa special creata de catre secretarul comisiei, la departamenul de specialitate.ANUNŢ ÎNSCRIERE EXAMEN DE DISERTATIE - septembrie

Denumire programului
Nume (e-mail) secretar de comisie  
Data/ora susținere

Link-ul access

Ms Teams

Sistem Integrat Om-Autovehicul-Mediu

Cristian-Alexandru RENȚEA

rentea.cristian@yahoo.com

0727347678

 

 

15.09.2021, ora 9:00
Sisteme si Tehnologii Avansate in Domeniul Autovehiculelor

15.09.2021, ora 9:00
Cercetare si Dezvoltare in Industria Autovehiculelor

15.09.2021, ora 9:00
Vehicule Feroviare de Mare Viteză

As. Marius Alin Gheți

marius_alin.gheti@upb.ro

0750440061

13.09.2021-ora 13:00
Fenomene de Interacțiune Vehicul - Cale de Rulare

14.09.2021-ora 10:00
Inginera Mediul si Managementul Calității în Domeniul Feroviar

14.09.2021-ora 12:00
Logistica Transporturilor

Sl.dr.ing. Alina ROMAN

ea_roman@yahoo.com

0745676851

  15.09.2021, ora 9:00
Management in Transporturi

Transport si Trafic Urban

Sisteme inteligente pentru transporturi

As. Drd. Ing. Chiva Ionut-Cosmin
ionut_cosmin.chiva@upb.ro
0726373815
Încărcare lucrări:
secretar.comisie.tet@gmail.com

15.09.2021, ora 9:00
Sisteme telematice pentru transporturi• Programarea pentru sustinerea disertatie (pe zile) se va afisa pe canalul TEAMS• Lucrarea de disertatie in format fizic va fi depusa la secretariatul facultatii , dupa sustinere, la ridicarea adeverintei de absolvent

Comisii disertatie-septembrie 2021

Pentru sustinerea examenului de disertatie din sesiunea septembrie 2021 se vor putea inscrie absolventi ai promotiei 2021 sau promotii anterioare
Inscrierea la EXAMENUL DE DISERTATIE – sesiunea septembrie  2021 se va face online, in perioada 30.08 -10.09.2021.
Examenul de disertatie  se va sustine in perioada 13-15 septembrie 2021, pe platforma  Microsoft Teams
Actele se trimit la adresa de mail  disertatie.trans@upb.ro , in subiectul mail-ului este trecut obligatoriu numele candidatului  si denumirea programului de studiu si se vor incarca pe contul studentului de pe studenti.pub.ro

Acte necesare  :
-cererea de inscriere  completata pe site-ul studenti.pub.ro , semnata de candidat si profesorul indrumator (sau printata de pe site-ul Facultatii de Transporturi), semnata de candidat si profesorul indrumator si trimisa scanata
-declaratia de autenticitate a lucrarii (printata de aici), semnata si trimisa scanata
- copie  dupa cartea de identitate
-copie dupa certificatul de nastere
-copie dupa certificatul de casatorie ( daca este cazul)
- chestionarul de angajabilitate. Absolvenți care nu pot completa chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, vă rugăm să îi îndrumați să completeze chestionarul de aici: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021. În urma completării acestui chestionar, acestia vor primi o dovadă, prin email, pe care o vor putea atașa dosarului - modelul de chestionar completat este atașat (există o mică inadvertență în header, însă va fi remediată până mâine; chiar și așa, se poate considera corect exemplul).  
Pentru absolventii promotiei 2021 se va completa în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/
-diploma de bacalaureat, diploma de licenta si foaia matricola  (daca nu se afla la dosarul facultatii vor fi depuse in original la secretariatul facultatii)
-chitanta de 300 lei pentru cei care repeta examenul de disertatie sau au urmat cursurile in anul universitar 2020-2021(sau in anul terminal) cu taxa de scolarizare (TS).

Taxa se va achita in contul RO77 RNCB0723000506250319 si  se va specifica Numele candidatului, Facultatea de Transporturi, examen de disertatie )

Lucrarea de disertatie se va depune online in platforma Microsoft Treams in clasa special create de  catre   secretarul comisiei, la departamenul de specialitate.Verificare NOTE pe studenti.pub.ro

Toţi studenţii Facultăţii de Transporturi, licenţă şi master, sunt rugaţi să verifice notele din baza de date studenti.pub.ro şi să transmită eventualele neconcordanţe la secretariatul facultăţii, pe adresa de mail transport@pub.ro sau  pe adresa secretarei de an, pana cel târziu la data de 15 martie  2021.

Număr telefon secretariat 021 402 95 68
Masuri COVID - UPB

Masuri de prevenire si de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) in Universitatea Politehnica din București

Hotărârea nr. 14/11.03.2020


CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: informare.pdf