avizier

REPETARE/ REINMATRICULARE

Perioada de depunere a cererilor de repetare pentru studenții nepromovați și a cererilor de reînmatriculare pentru studenții exmatriculați care doresc să-și reia studiile în anul univ.2017/2018 este:
18 – 21 septembrie 2017 orele 9,00 -14,00 la secretariatul facultății


CAZĂRI anul universitar 2017/2018

ANUNȚ IMPORTANT!

Cu excepţia studenţilor admişi şi înmatriculaţi la studii de licenţă, de masterat şi doctorat în sesiunile de examene din anul 2017, vor fi luate în considerare numai cererile de cazare efectuate pe website-ul http://studenti.pub.ro până la data de 15.09.2017.

 

Repartizarea locurilor de cazare pentru studenții Facultății de Transporturi se va desfăşura la sediul facultăţii conform următorului program:
 

Repartizarea locurilor de cazare pentru studenţii Facultăţii de TRANSPORTURI se realizează  astfel:

 • pentru anul 0 – boboci – licenţă şi masterat -  în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
 • pentru anii I, II, III licenţă şi anul I masterat (în anul universitar 2016/2017) – în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescătoare a punctelor credit obligatorii acumulate şi a mediilor de la sfârşitul anului de studiu (se iau în considerare rezultatele la învăţătură consemnate la sfârşitul sesiunii normale de restanţe – 10.10.2017)
 • pentru doctoranzii care au îndeplinit îndatoririle menţionate în Regulamentul Studiilor Universitare de DOCTORAT - în limita locurilor disponibile

 

Ridicarea repartiţiilor de cazare pentru anul universitar 2017-2018 se face de la Facultatea de Transporturi, respectând programul deja anunţat:

joi, 21.09.2017, orele 900 - 1500
Anul 0 licenţă - boboci (studenţii admişi în urma examenului de admitere 2017)
Anul I licenţă (studenţii care au fost înmatriculaţi în anul I în anul universitar 2016-2017)

vineri, 22.09.2017, orele 900 - 1500
Anul II licenţă (studenţii care au fost înmatriculaţi în anul II în anul universitar 2016-2017)
Anul III licenţă (studenţii care au fost înmatriculaţi în anul III în anul universitar 2016-2017)

sâmbătă, 23.09.2017, orele 900 - 1300
Anul 0 master (studenţii admişi în urma examenului de admitere 2017)
Anul I master (studenţii înmatriculaţi care au fost în anul I în anul universitar 2016-2017)
Doctoranzi
          alte situaţii

Fiecare student trebuie SĂ SE PREZINTE PERSONAL (sau prin împuternicit/a notarial) pentru ridicarea repartiţiei de cazare, NUMAI ÎN ZIUA ŞI ÎNTRE ORELE INDICATE, conform programului de mai sus.

ÎN CAZ CONTRAR, ÎŞI PIERDE LOCUL REPARTIZAT

La prezentare, fiecare student trebuie să aibă asupra lui următoarele:
- carte de identitate (original + copie - pe copie să fie scris CITEŢ numărul de telefon mobil al studentului/ei)
- suma de 250 lei, reprezentand chiria pentru luna octombrie**
- timbru fiscal de 5 lei
- pix pentru completarea formularelor.

** Pentru studenţii:
- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de naştere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Şcolar);
- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de naştere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Şcolar);
- copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în învăţământ (pe baza certificatului de naştere şi a unei adeverinţe eliberată/vizată de Inspectoratul Şcolar);
- orfani de ambii părinţi (pe baza certificatului de naştere şi a certificatelor de deces ale ambilor părinţi);
- proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul ca provin dintr-un centru de plasament);
- străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);
- cu un părinte decedat şi venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de naştere, al certificatului de deces al părintelui şi a documentelor care să dovedească faptul că venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);
- copii ai eroilor-martiri ai Revoluţiei Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naştere şi al certificatului doveditor care atestă faptul că un părinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);
- cu handicap grav şi accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinţe care să ateste încadrarea în grad şi tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicată 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008),

care aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICĂRII REPARTIŢIEI PENTRU CAMIN (conform programului de mai sus), suma care trebuie obligatoriu achitată este de numai 100 lei.

 

Cererea de cazare aprobată şi ridicată în ziua repartiţiei este valabilă până la data de 02-10-2017

După această dată, dacă studentul(a) nu s-a prezentat la cazare şi nu a îndeplinit toate formalităţile necesare, aprobarea îşi pierde valabilitatea

 

Studenţii ale căror cereri de cazare nu au fost rezolvate în perioada
21.09 – 23.09. 2017, vor astepta o posibilă soluţionarea lor
după data de 02.10.2017,
IN LIMITA LOCURILOR RĂMASE DISPONIBILE
după derularea primei etape de cazare.

 

Vă rugăm să urmăriți periodic site-ul Facultăţii de TRANSPORTURI pentru eventuale informaţii suplimentare şi/sau modificări.

 

Comisia de cazare

Fiecare student trebuie SĂ SE PREZINTE PERSONAL pentru ridicarea repartiţiei de cazare,
NUMAI ÎN ZIUA ŞI ÎNTRE ORELE INDICATE, conform programului de mai sus.
ÎN CAZ CONTRAR, ÎŞI PIERDE LOCUL REPARTIZAT
 


Examen de disertatie - septembrie 2017

Program de master Cercetare şi Dezvoltare în Ingineria Autovehiculelor
Sisteme si Tehnologii Avansate in Domeniul Autovehiculelor
Sistemul Integrat Om - Autovehicul - Mediu
Logistica transporturilor
Management in transporturi
Transport si trafic urban
Data/sala sustinere luni 11 septembrie in sala JC206 marti 12 septembrie 2017 in sala JF202
Observatii Masteranzii sunt rugati sa fie prezenti la ora 8.30 Lucrările vor fi aduse în data de 11.09.2017, la Departamentul Transporturi, Trafic şi Logistică, sala JE 203, între orele 12-15 şi predate secretarei comisiei, d-na s.l. dr. ing. Anamaria ILIE.
Fiecare lucrare de disertaţie trebuie să cuprindă tema lucrării semnată de conducătorul ştiinţific, de student şi de directorul de departament şi un CD cu conţinutul lucrării în format electronic.
Susţinerea în faţa comisiei se va face cu ajutorul unei prezentări PowerPoint.


Examen de diploma - septembrie 2017

Specializarea Ingineria Transporturilor si a Traficului
Data/sala sustinere 12 septembrie 2017 – ora 8.00 in sala JF202
Observatii

Lucrările vor fi aduse în data de 11.09.2017, la Departamentul Transporturi, Trafic şi Logistică, sala JE 203, între orele 12-15 şi predate secretarului comisiei, d-l as. dr. ing. Sergiu OLTEANU.
Fiecare lucrare de diploma trebuie să cuprindă tema lucrării semnată de conducătorul ştiinţific, de student şi de directorul de departament şi un CD cu conţinutul lucrării în format electronic.


Programul National "Tabere Studentesti 2017"

Lista finală cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără în programul ,,Tabere Studenţeşti” anul 2017.


ANUNŢ IMPORTANT!

În data de 26.06.2017, sala JE 004, între orele 11 - 13 va avea loc întâlnirea Comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor de tabără 2017cu beneficiarii de locuri de tabără pentru desemnarea locaţiei şi a perioadei de tabără pentru fiecare student în parte şi semnarea tuturor documentelor necesare.

Prezenţa la această întâlnire este obligatorie.

Studenţii vor avea asupra lor CI/BI/paşaport (inclusiv o copie a documentului) şi carnetul de student.

Studenţii care nu se prezintă în data şi la locaţia precizate vor pierde locul de tabără.

Pentru optimizare, studenţii care au depus cerere de tabără sunt rugaţi ca până cel mai târziu în data de 23.06.2017 să transmită printr-un e-mail adresat tuturor membrilor Comisiei o ierarhizare a opţiunilor privind locaţia şi perioada preferată (dintre cele alocate Facultăţii de Transporturi).
Adesele de e-mail pentru transmiterea acestor informaţii sunt:
mannea_annamaria@yahoo.com
alex.odica@yahoo.com
stroe.dorinel@gmail.com
sory_sv@yahoo.comExamenul de diploma - iulie 2017

Regulament privind organizarea și defășurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de diplomă, absolvire și disertatie) pentru anul universitar 2016/2017 (link: http://www.upb.ro/files/evenimente/ADMITERE_2017/Regulament_Finalizare_studii_iunie_2017.pdf)

1. Acte necesare pentru inscrierea la Examenul  de diploma - iulie  2017

 • CERERE  DE INSCRIERE
  • completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de Diplomă, a urmatoarelor câmpuri:
   • Sesiunea de examinare: IULIE 2017
   • Titlul lucrarii: fara prescurtari, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instructiuni), nu mai mult de 240 de caractere;
   • Conducator.

   Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de diplomă, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT 
 • FISA DE LICHIDARE
 • DECLARATIE DE ORIGINALITATE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
 • 2 FOTO COLOR TIP BULETIN
 • COPIE   CARTE IDENTITATE
 • TAXA INSCRIERE (300 RON) PENTRU ABSOLVENTII CARE AU STUDIAT IN REGIM CU TAXA SAU CARE  AU MAI SUSTINUT EXAMENUL DE DIPLOMA

ÎNSCRIERILE SE FAC  LA  SECRETARIATUL FACULTĂȚII ÎN PERIOADA 19.06-23.06.2017

2. SUSȚINERE EXAMEN DIPLOMA / LICENTA 03.07 – 07.07.2017

Examenul de disertație - iulie 2017

Regulament privind organizarea și defășurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de diplomă, absolvire și disertatie) pentru anul universitar 2016/2017 (link: http://www.upb.ro/files/evenimente/ADMITERE_2017/Regulament_Finalizare_studii_iunie_2017.pdf)

1. Acte necesare pentru inscrierea la Examenul  de disertație - iulie  2017

 • CERERE  DE INSCRIERE
  • completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de Diplomă, a urmatoarelor câmpuri:
   • Sesiunea de examinare: IULIE 2017
   • Titlul lucrarii: fara prescurtari, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instructiuni), nu mai mult de 240 de caractere;
   • Conducator.

   Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de diplomă, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT 
 • DIPLOMA DE ABSOLVENT FACULTATE 
 • SUPLIMENT DIPLOMA
 • FISA DE LICHIDARE
 • DECLARATIE DE ORIGINALITATE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
 • 2 FOTO COLOR TIP BULETIN
 • COPIE   CARTE IDENTITATE
 • TAXA INSCRIERE (300 RON) PENTRU ABSOLVENTII  CARE AU STUDIAT IN REGIM CU TAXA SAU  PENTRU ABSOLVENTII CARE  AU MAI  SUSTINUT EXAMENUL DE   DISERTATIE

ÎNSCRIERILE SE FAC  LA  SECRETARIATUL FACULTĂȚII ÎN PERIOADA 12.06-16.06.2017 în intervalul orar 09:00-15:00

2. SUSȚINERE EXAMEN DISERTAȚIE 26.06 – 30.06.2017Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților - Constanta

În perioada 19-21 mai 2017 Universitatea Maritimă din Constanța organizează Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Studenților.
 
Domeniile de interes sunt:
1.    Navigație și Transport Maritim și Fluvial;
2.    Aspecte Economice și Juridice în Transporturi;
3.    Inginerie Mecanică;
4.    Ingineria și Protecția Mediului în Industrie;
5.    Științe Fundamentale;
6.    Științe Umaniste;
7.    Inginerie Electrică;
8.    Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații.
 
Cei interesați trebuie să trimită până la data de 12 mai 2017 „Formularul de înscriere” completat pe adresa de e-mail: georgiana.buzu@cmu-edu.eu. Lucrarea finală în format Word va fi trimisă pe aceeași adresă până la data de 17 mai 2017.
Lucrările vor fi redactate în limba engleză în format word (max. 6 pagini) şi prezentate în format Powerpoint. La finalul Sesiunii de Comunicări vom edita un CD cu ISSN cu lucrările studenților participanți.

Condițiile de redactare a lucrărilor și programul evenimentului.

Documentele pot fi descărcate și de pe pagina web a universității (disponibile și în limba engleză).

Pentru informaţii suplimentare
 • accesați site-ul Universității Maritime din Constanța: www.cmu-edu.eu.
 • scrieți la adresa de e-mail a Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice a Studenților: georgiana.buzu@cmu-edu.eu
 • contactați organizatorii:
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta Acomi, Prodecan al Facultății de Navigație și Transport Naval (tel. 0721287877)
Ș.l. univ. dr. ing. Adrian Sabău, Prodecan al Facultății de Electromecanică Navală  (tel. 0730006930), Georgiana Buzu (tel: 0754065171).


Prezentare Bosch


Luni, 8 mai 2017, intre orele 12:30 - 14:30 in sala 3.1. (etaj 3) de la Biblioteca UPB are loc o prezentare a Centrului de Inginerie Bosch.

Comunicat BoschTabere studenţeşti - vara 2017

Studentii inscrisi la studiile de licenta si master, care nu au implinit varsta de 35 ani pot depune la secretariatul facultatii cererea de acordare a unui loc in taberele studentesti.
Pot beneficia de loc in tabara:

 •  studentii, cazuri  sociale (orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau  plasament familiar, rromi, cei care beneficiaza de burse sociale,etc),
 •  studentii integralisti ai anului universitar anterior sau integralisti ai semestrului I (pentru studentii anilor I licenta si master)

Cererile (anexa 4) se vor depune la secretariatul facultatii, la nr. de fax  0213181012 sau scanat la adresa transport@upb.ro in perioada 24 .04-22.05. 2017 (de preferat la secretariatul facultatii)
Studentii care au avut activitati  extracurriculare (participari sau premii la concursuri profesional-stiintifice, sesiuni de comunicari stiintifice si activitati de voluntariat, etc) vor anexa cererii si dovada participarii la aceste activitati.
Studentii cazuri sociale vor anexa cererii documentele justificative corespunzatoare(cu exceptia celor care au depus dosarul de bursa sociala in semestrul II)

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea programului Tabere Studenţeşti 2017

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului Tabere Studenţeşti 2017

Cerere (Anexa 4)
Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti TRANSPORTURI se va desfăşura în perioada 12-13 mai

In cadrul fiecarui departament se organizeaza in perioada 12-13 mai 2017 sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Mai multe informatii gasiti pe site-ul departamentelor.Zilele Tehnicii Studenţeşti ediția a IX-a, Craiova, 07 – 12 mai 2017

Organizaţia Studenţilor din Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică împreună cu Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică și Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti, organizează în perioada 07 - 12 mai 2017, sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Zilele Tehnicii Studenţeşti”, ediţia a IX-a. Sesiunea va conţine prezentări de lucrări organizate pe următoarele domenii:

Secțiunile la care puteți participa

Invitatia de participare


Convocare studenți pentru cosiliere și orientare în carieră

Următorii studenţi sunt convocaţi miercuri, 22.03.2017, la ora 14,00 în sala JH 107, pentru consiliere şi orientare în carieră. (vezi lista studenti)


Verificare situatie scolara pe https://studenti.pub.ro

TOTI STUDENTII AU OBLIGATIA SA-SI VERIFICE SITUATIA SCOLARA SI SA ADUCA LA CUNOSTINTA SECRETARIATULUI EVENTUALE NECONCORDANTE PANA CEL TARZIU LA DATA DE 15.03.1017.

SESIZARILE ULTERIOARE NU VOR PUTEA FI SOLUTIONATE.

STUDENTII POSIBILI BURSIERI CARE NU AU CONTURILE IBAN DESCARCATE PE SITE NU VOR PUTEA BENEFICIA DE BURSE.

Codul IBAN trebuie să fie introdus de catre studenti în baza de date a secretariatului, la adresa https://studenti.pub.ro.


Structura anului universitar 2016-2017
CALENDARUL SEMESTRULUI II al anului universitar 2016 -2017, valabil pentru:
 • anii I si II de studii universitare de LICENTA;
 • anul I de studii universitare de MASTER.
CALENDARUL SEMESTRULUI II al anului universitar 2016 - 2017, valabil pentru anii III de studii universitare de LICENTA;
CALENDARUL SEMESTRULUI II al anului universitar 2016 - 2017, valabil pentru anii IV de studii universitare de LICENTA;
CALENDARUL SEMESTRULUI II al anului universitar 2016 - 2017, valabil pentru anul II de studii universitare de MASTER.
Studentii care nu au achitat taxa de scolarizare sau taxa de refacere pe disciplina, pentru disciplinele restante nu vor putea sustine examenele in sesiunea de iarna
Descarca Decizia Rectorului Universitatii Politehnica din Bucuresti (.pdf)
Universitatea POLITEHNICA din București anunță reluarea cursurilor incepand cu data de 11 ianuarie 2017

Decontare abonament RATB

Abonamentele  R.A.T.B. se vor depune la secretariatul facultăţii  până la data de 17.01.2017

 • cerere (model-cerere) . Pe verso - copii dupa cardul ACTIV si dupa chitantele RATB.
 • borderou documente justificative decontare transport studenti (model-borderou). Numele in clar si semnatura pe borderou. Pe verso - copie dupa cardul ACTIV.
 • bon fiscal in original

Cazare Subventie categoria a III-a camin

Studentii caministi care au venit de pana la 250lei/membru de familie pot depune pana la data de 13 decembrie 2016 cererea de acordare a subventiei de categoria a III-a la cazare in camin.

Mai multe informatii(.pdf)


Completare cont IBAN pe https://studenti.pub.ro

Plăţile/ decontările efectuate de facultate către studenţi, pentru burse, abonamente RATB, ajutoare sociale, premii etc. Se pot realiza numai prin transfer bancar, într-un cont de card. De aceea, toţi studenţii care sunt în situaţia de a primi o asemenea sumă trebuie să deţină un card bancar.

Universitatea are convenţii pentru plăţi cu băncile BCR, BRD, ING și TRANSILVANIA.

Studenţii isi vor introduce in baza de date a secretariatului facultatii https://studenti.pub.ro conturile IBAN, de la bancile mentionate anterior, până cel târziu pe 30.10.2016.

Studenţii posibili bursieri care nu au completat conturile IBAN in  https://studenti.pub.ro nu vor putea beneficia de burse.

Toţi studenţii au obligaţia să-şi  verifice situaţia scolară şi să aducă la cunoştinţă secretariatului eventuale neconcordanţe până cel târziu  la data de 30.10.2016.

Sesizările ulterioare nu vor putea fi  soluţionate.


Contracte de studii 2016-2017

Contractele de studii se completeaza pe studenti.pub.ro de catre fiecare student. Se tiparesc in doua exemplare. Seful/Sefa de grupa preda contractele de studii si cererea de inscriere in anul universitar 2016-2017 la secretariatul Facultatii de Transporturi.

Disciplinele libere alese se platesc de catre student corespunzator punctelor de credit alocate disciplinei respective (mai multe informatii la secretara de an). Diciplinele din modulul psihopedagogic nu se platesc.

Studentii au obligatia sa semneze contractele de studiu pentru anul universitar 2016-2017 pana cel tarziu la 20 octombrie 2016.
Contractele se vor semna, sub indrumarea cadrului didactic desemnat de facultate, in dublu exemplar, si se vor preda cadrului didactic indrumator sau sefilor de grupa, pentru a  fi depuse la secretariatul facultatii.
Dupa semnarea de catre decanat , un exemplar va fi restituit studentului.

Studentii inscrisi cu taxa de scolarizare sau care repeta sau sunt reinmatriculati cu taxa pe disciplina, vor semna, pe langa contractul de studiu si contractul de studiu cu taxa (2 exemplare).

De asemenea, se va completa fisa de inscriere in an cu datele personale actualizate (fisa se va printa de pe stiunea avizier a facultatii).

Cererea de inscriere in anul universitar 2016-2017 : Cerere de inscriere (.docx)


Indrumatori de an
Autovehicule rutiere Vehicule pentru transportul feroviar Ingineria transporturilor si a traficului Telecomenzi si electronica in transporturi


Dosare BURSE SOCIALE

Dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I se depun la secretariat până cel târziu la data de 28.10.2016

Documente necesare (.pdf)

1.  Declarație de venit (formularul se ridică de la secretariat);
2.  Adeverinţe de venit cu venitul NETde la părinţi pe lunile iulie, august și septembrie 2016;
3.  Taloane de pensie pe lunile iulie, august și septembrie 2016, dacă este cazul;
4.   Adeverinţe de venit NETale soţiei sau soţului pe lunile iulie, august și septembrie 2016, dacă este cazul; (pentru studentii casatoriti)
5.  Declarații notariale ale părinților studentului, în cazul în care aceștia nu realizează venituri;
6.   Adeverinţă de la Administraţia Financiară , din care să reiasă dacă realizează sau nu alte venituri, din activităţi independente;
7.    Adeverinta de la Primarie pentru cei care locuiesc in provincie din care sa reiasa daca au teren si venitul obtinut din terenul respectiv
8.    Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi pentru frati/ surori (cu specificatia daca au sau nu bursa si valoarea bursei);
sau copie a certificatului de naştere pentru fraţii/ surorile care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
9.     Copie a certificatului/certificatelor de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
10.   Cupoanele de pensie de urmas pentru studentii care au parinti decedati;
11.   Copie a hotărârii de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi si cupoanele de pensie de intretinere sau declaratie la notar, pe propria raspundere daca nu primesc pensie;  
12.   Adeverinţă medicală pentru una dintre bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB, situat în caminul P7, daca este cazul;

Codul IBAN trebuie să fie introdus în baza de date a secretariatului, la adresa https://studenti.pub.ro
Pentru studentii casatoriti, se considera ca familia de sine statatoare este formata din: sot, sotie si copii.

Au dreptul să primească bursa socială studenții care au venitul NET lunar pe membru de familie de maximum 1250 lei(in limita fondului repartizat de Minister).

Bursa se acordă în funcție de următoarele criteria:
-venitul net pe membru de familie ;
-media notelor obţinute în anul anterior (minim 5,00).

 Taxa de refacere a unei discipline

Disciplinele restante aferente semestrului I, an universitar 2016-2017, se vor achita pana la data de 14 octombrie 2016. (Anunt taxa refacere disciplina)

Decizia de prelungire a invatamantului de lunga durata

Studentii de la invatamantul de lunga durata (5 ani ) isi pot incheia situatia scolara pe sistemul de 5 ani depunand la secretariatul facultatii cererile de repetare sau reinmatriculare, pana cel tarziu la data de 14.10.2016. Decizie UPB (.pdf)