avizier

Consiliere on-line CCOC

Din dorința de a oferi sprijin studenților noștri în această perioadă dificilă cu care ne confruntăm, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității Politehnica din București pune la dispoziția acestora un nou tip de serviciu - Consilierea online.

Acest serviciu de consiliere online este gratuit și confidențial, discuțiile având loc doar individual. În acest fel, studenților le este oferită consiliere psihologică, educațională și profesională.

Pentru accesarea platformei https://e-consiliere.curs.pub.ro/, studenții se pot înscrie utilizând pentru autentificare aceleași informații ca pentru platforma facultății.


Masuri COVID - UPB

Masuri de prevenire si de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) in Universitatea Politehnica din București

Hotărârea nr. 14/11.03.2020
În atenția STUDENȚILOR Facultății TRANSPORTURI


Pentru probleme deosebite legate de desfășurarea procesului de învățământ on-line, precum și pentru sprijin în rezolvarea unor situații particulare sau de grup care au tangență cu activitatea universitară, dar și cu alte aspecte legate de studenți, puteți contacta prin e-mail la adresa c_cruceanu@yahoo.com pe dl. prodecan Cătălin Cruceanu.

Rugămintea este ca mesajul să conțină datele de identificare ale solicitantului, iar problema să fie expusă cât mai clar, cerințe extrem de utile pentru o soluționare cât mai rapidă.Plata taxa refacere discipline

Studenţii care au de refăcut discipline pentru semestrul II-restanţieri sau repetenţi au obligaţia să achite refacerea disciplinelor până cel târziu la 5 martie 2020 si sa prezinte chitanta secretariatului.

Art. 40 (REGULAMENT DE STUDII U.P.B.) (1)Taxa de refacere a unei discipline se plăteşte la începutul semestrului în care se reface disciplina. (2) Studenţii care nu plătesc taxa de refacere a unei discipline nu pot susţine verificări parţiale sau finale la disciplinele care se refac.

TAXELE DE ŞCOLARIZARE PENTRU STUDENŢII CARE SUNT ÎNSCRIŞI CU TAXĂ SE VOR ACHITA PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 5 MARTIE, ALTFEL VOR FI EXMATRICULAŢI.

Anunt verificare note si cont IBAN

Toti studenții au obligația să-și verifice situația școlară pe site-ul  studenti.pub.ro si sa aduca la cunostinta secretariatului eventuale neconcordante pana cel tarziu la data de 05.03.2020.
Sesizarile ulterioare nu vor putea fi solutionate.

Studentii posibili bursieri care nu au conturile IBAN descarcate pe site  studenti.pub.ro nu vor putea beneficia de burse.


CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: informare.pdf


Burse sociale

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul I se depun până la data de 05.03.2020

Dosarele trebuie să conţină, după caz, urmatoarele acte: download anunt(.pdf)
Cerere Burse Sociale (.doc)
INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMA Februarie 2020

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMA FEBRUARIE 2020

 • CERERE  DE INSCRIERE (completata din contul studentului de pe site-ul studenti.upb.ro) VIZATA DE PROFESORUL ÎNDRUMATOR
 • dovada completării Chestionarului de Angajabilitate pe platforma https://studenti.pub.ro/ (vezi mai jos detalii)
 • DIPLOMA DE BACALAUREAT + FOAIA MATRICOLA LICEU
 • FISA DE LICHIDARE (se ridica de la scretariat)
 • DECLARATIE DE ORIGINALITATE A PROIECTULUI DE DIPLOMA
 • 2 FOTO COLOR TIP BULETIN 3/4
 • COPIE   CARTE IDENTITATE
 • TAXA INSCRIERE (300 RON) PENTRU ABSOLVENTII  CARE  AU STUDIAT IN REGIM CU TAXA SAU CARE  AU MAI SUSTINUT EXAMENUL DE DIPLOMA
 • CHESTIONAR ANGAJABILITATE  PRINTAT (COMPLETAT PE CONTUL DE STUDENT CU SPECIFICAREA DATEI COMPLETARII  SI SEMNATURA


INSCRIERILE SE FAC  LA  SECRETARIATUL FACULTATII ÎN PERIOADA 03.02 – 07.02.2020    ORELE 9:00-15:00

Sustinere examen de diploma 17 -21.02.2020 IN FUNCTIE DE SPECIALIZARE

PROIECTUL DE DIPLOMA SE DEPUNE LA SECRETARUL COMISIEI (DEPARTAMENT)

STUDENTII AU OBLIGATIA SA COMPLETEZE CHESTIONARUL PRIVIND ANGAJABILITATEA- PE PLATFORMA https://studenti.pub.ro

- Pașii de completare exemplu
- Exemplu de Certificat corect (datat) pentru formularul completat exemplu


PROGRAMARE SUSȚINERE PROIECT DE DIPLOMĂ - DOMENIUL Ingineria Autovehiculelor Specializarea  ISPA
Susținerea proiectului de diplomă pentru cei doi studenți înscriși va avea loc VINERI, 21.02.2020, începând cu ora 09:00, Sala JC 206INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTATIE FEBRUARIE  2020

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE  DISERTATIE FEBRUARIE  2020
 • CERERE  DE INSCRIERE (completata din contul studentului de pe site-ul studenti.upb.ro) VIZATA DE PROFESORUL INDRUMATOR
 • dovada completării Chestionarului de Angajabilitate pe platforma https://studenti.pub.ro/ (vezi mai jos detalii)
 • DIPLOMA DE BACALAUREAT
 • DIPLOMA DE ABSOLVENT FACULTATE 
 • SUPLIMENT DIPLOMA  FACULTATE
 • FISA DE LICHIDARE (se ridica de la scretariat)
 • DECLARATIE DE ORIGINALITATE A PROIECTULUI DE DISERTATIE
 • COPIE   CARTE IDENTITATE
 • TAXA INSCRIERE (300 RON) PENTRU ABSOLVENTII  CARE AU STUDIAT IN REGIM CU TAXA SAU  PENTRU ABSOLVENTII CARE  AU MAI SUSTINUT EXAMENUL DE  DISERTATIE

INSCRIERILE SE FAC  LA  SECRETARIATUL FACULTATII ÎN PERIOADA 03.02 – 07.02.2020   ORELE 9:00-15:00

SUSTINERE EXAMEN DISERTATIE 17 – 21.02.2020 ÎN FUNCTIE DE SPECIALIZARE

PROIECTUL DE DISERTATIE SE DEPUNE LA SECRETARUL COMISIEI (DEPARTAMENT)

STUDENTII AU OBLIGATIA SA COMPLETEZE CHESTIONARUL PRIVIND ANGAJABILITATEA- PE PLATFORMA https://studenti.pub.ro

- Pașii de completare exemplu
- Exemplu de Certificat corect (datat) pentru formularul completat exempluAbonamentele S.T.B.

Abonamentele  S.T.B. se vor depune la secretariatul Facultăţii de Transporturi  în perioada 07 - 23.01.2020
 • cerere (model-cerere ) . Pe verso - copii dupa cardul ACTIV si dupa chitantele STB.
 • borderou documente justificative decontare transport studenti (model-borderou ). Numele in clar si semnatura pe borderou. Pe verso - copie dupa cardul ACTIV.
 • bon fiscal in originalConcurs de idei Energaz

Facultatea de Transporturi a fost prezentă astăzi la evenimentul de informare pentru concursul de idei Energaz. Concursul este dedicat studenților, aceștia având posibilitatea de a forma echipe de până la trei membri. Cele mai bune idei vor fi premiate cu premii în total de 8000 euro. Mai multe informații despre regulamentul concursului și despre cum se aplică găsiți aici: https://www.gazderomania.ro/concurs-energaz/Anunţ de demarare a Proiectului ADEPT-UPB

Comunicat de presa (.pdf)

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti prin Faculatea de Transporturi, în calitatea de benefciar, implementează, începând cu data de 10.09.2019,  Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi, proiect cu titlul „Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” – ADEPT-UPB în baza contractului de finanţare nr. AG149/SGU/NC/II/10.09.2019.


Anunt studentii cursurilor de lunga durat 5 ani

Hotararea Consiliului de Administratie UPB referitoare la studenții cursurilor de învățământ de lungă durată (5 ani) ce vor fi înscriși într-un an suplimentar pentru finalizarea disciplinelor nepromovate.(.pdf)
TEST DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASM


ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB – OCTOMBRIE 2019 (.pdf)


Anunt contracte


Toţi studenţii Facultăţii de Transporturi înscrişi în anul universitar 2019- 2020 au obligaţia sa completeze şi să depună contractele de studiu, până la data de 04 octombrie 2019.
Studenţii care sunt înscrişi în an cu taxă sau taxă pe disciplină au obligaţia să completeze si contract de studiu cu taxă.

Contractele vor fi depuse la profesorul îndrumător, în dublu exemplar, însoţite de chitanţele aferente achitării taxelor de refacere de disciplină şi de chitanţele ce demonstrează plata pentru primul semestru pentru studenţii şcolarizaţi în regim cu taxă.

Contractele vor fi tiparite fata-verso.

Studentii care nu vor depune contractele si chitanţele în timp util vor fi exmatriculaţi .

Cerere de înscriere (.doc)

Anunt cont IBAN

Pentru a putea beneficia de plăţi din partea facultăţii (decontări de abonamente stb; burse; etc) studenţii trebuie să aibă card valid, personal, la una din băncile: BCR, BRD, ING, RAIFFEISEN BANK şi să descarce pe contul de student contul IBAN .

În cazul în care nu au acest cont pe studenti.pub.ro nu vor putea beneficia de plăţile cuvenite.


Anunt discipline facultative

Disciplinele liber alese din planul de învăţământ pot fi urmate de studenţii care doresc să participe la aceste discipline, contra cost (30 lei punctul credit). Pentru a putea urma aceste discipline, studenţii trebuie să bifeze în contractul de studiu disciplina dorită şi să ataseze contractului, chitanţa doveditoare a plăţii.

Anunt promovare

Studenţii care nu au acumulat punctajul minim de promovare , au obligaţia ca până cel târziu vineri,  20 septembrie 2019, ora 12,00 să depună cererile de repetare cu taxă sau taxă pe disciplină , altfel vor fi exmatriculaţi.

Punctaj de promovare:
ANUL I     25 PC
ANUL II    75 PC
ANUL III  130 PC
MASTER I  30 PC

Structura anului universitar 2019 – 2020

Calendar (.pdf)


Cazarea studenților Facultății de Transporturi pentru anul universitar 2019 – 2020Anunțul de cazare al UPB (0_Anunt cazare 2019-2020 UPB.pdf)

Anunțul de cazare al Facultății de Transporturi (00_Anunt CAZARI 15_09.pdf).

Pentru actualizari urmariti si pagina Facebook fb
Cazarea studenților Facultății de Transporturi pentru anul universitar 2019 – 2020 se va face în două etape, astfel:
În etapa I vor fi cazate următoarele categorii de studenți:

 • Toți studenții an 0 licență și an 0 master (admiși și înmatriculați în urma concursului de admitere 2019) care au depus cerere de cazare și care întrunesc toate condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI;
 • Studenții (licență și master) care sunt declarați promovați în anul superior de studii la sfârșitul sesiunii normale de restanțe, care și-au formulat cererea de cazare pe website-ul http://studenti.pub.ro și care întrunesc toate condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI (în limita locurilor disponibile);
 • Doctoranzii care au îndeplinite îndatoririle menționate în Regulamentul Studiilor Universitare de DOCTORAT, care și-au formulat cererea de cazare pe website-ul http://studenti.pub.ro și care întrunesc toate condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI (în limita locurilor disponibile).

Prima etapă de cazare se va desfășura în cursul săptămânii 16-23 septembrie 2019, după un program și o defalcare pe ani de studii care vor fi anunțate în timp util pe website-ul Facultății de Transporturi transport.pub.ro


Studenții ale căror cereri de cazare nu au fost aprobate în prima etapă, cei care nu și-au formulat în timp util cererile de cazare pe website-ul http://studenti.pub.ro sau care sunt în alte situații deosebite vor aștepta rezolvarea solicitării lor (în limita locurilor disponibile) după 30 septembrie 2019.


IMPORTANT

 • Studenții doctoranzi care solicită cazare în căminele Facultății de Transporturi trebuie să prezinte obligatoriu la primirea repartiției o adeverință din partea Școlii Doctorale Transporturi care să ateste calitatea de student doctorand, care va fi vizată de conducătorul de doctorat prin care certifică faptul că au îndeplinite îndatoririle menționate în Regulamentul Studiilor Universitare de DOCTORAT
 • Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului român, orfani de unul/ambii părinți, studenți cu handicap grav și accentuat, proveniți dintr-un centru de plasament, copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989 etc.) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTIȚIEI, documentele doveditoare (în original și copie) la Comisia de cazare a Facultății:
 • Adeverință de fiu/fiică de cadru didactic vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau Universitate
 • Certificat/certificate de deces ale unuia/ambilor părinți
 • Certificat de urmaș al eroilor-martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989
 • Adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006, art.16 alin. (8))
 • Etc.

În caz contrar, nu vor putea beneficia de gratuitate/reducerea taxei de cazare.
Proiect pentru studenții Facultății de Transporturi: „Profesori Inovatori - Studenți Antreprenori! (PISA)”!

Stimați studenti, vă facem cunoscut faptul că în data de 09.07.2019 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul PROFESORI INOVATORI - STUDENTI ANTREPRENORI! (PISA). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educatie și competențe”, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate. Beneficiarul proiectului este Universitatea POLITEHNICA din București (UPB). Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea din Pitesti (UPIT) și se va desfășura pe o perioadă de 24 luni de la data semnării Contractului de finanțare.

 

Mai multe informatii (.pdf)
Festivitatea de absolvire a promotiei de ingineri 2019 "Petrache Poenaru"

Sâmbătă, 6 iulie 2019, ora 10

UPB ANUNȚĂ ORGANIZAREA FESTIVITĂȚII DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI DE INGINERI 2019 ”PETRACHE POENARU” la ROMEXPO – 6 IULIE 2019


Permise de calatorie DiscoverEU

Ai 18 ani și ești cetățean al Uniunii Europene? Pregătește-te să explorezi Europa!

DiscoverEU este o inițiativă a Uniunii Europene care îți dă posibilitatea de a călători prin Europa. Utilizând ca mijloc principal de transport trenul (există și excepții pentru a permite participarea tinerilor care locuiesc pe insule sau în zone îndepărtate), vei putea admira varietatea nesfârșită a peisajelor și orașelor europene. Această călătorie îți va da șansa de a întâlni alți tineri, de a deveni mai independent și mai încrezător și de a-ți explora propria identitate europeană. În fiecare an se organizează două runde de înscrieri, iar Uniunea Europeană le acordă tinerilor selectați permise de călătorie.  

mai multe info