avizier
Studentii anul I Master an univ.2019-2020

Studentii anul I Master an univ.2019-2020 care nu au depus la dosar urmatoarele documente in original:
 • DIPLOMA DE BACALAUREAT
 • DIPLOMA DE LICENTA
 • SUPLIMENTUL LA DIPLOMA

sunt obligati să le depună în perioada 24.08.-15.09.2020 la secretariat (dupa ce au facut copii legalizate)


INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMA IULIE 2020

Programare ridicare adeverințe licență:
 • Miercuri  08.07.2020, orele 09:00-14:00
     •  Autovehicule rutiere
     • Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
     • Vehicule pentru transport feroviar

   

  • Joi   09.07.2020, orele 09:00-14:00 – Ingineria transporturilor și a traficului
  • Vineri  10.07.2020, orele 09:00-14:00 – Telecomenzi si Electronica in Transporturi

   

  La ridicarea adeverinței se va preda proiectul de diplomă în format fizic ( sau cel tarziu pana pe 17 iulie intre 9-15) și 2 fotografii tip buletin (3/4).


      Purtarea maștii și manușilor de proțectie este obligatorie.

  Proiectul de licență se va încărca pe:

  1. platforma Moodle (https://transporturi.curs.pub.ro) in categoria Proiect de diploma existenta pe pagina fiecărui student

  2. platforma  https://studenti.pub.ro in sectiunea Proiect de licenta >Lucrare

  Termen limită de incărcare: 26 iunie 2020

  Lista studenților înscriși la susținerea examenului de diplomă AR

  Lista studenților înscriși la susținerea examenului de diplomă ISPA

  Lista studenților înscriși la susținerea examenului de diplomă MR

  Lista studenților înscriși la susținerea examenului de diplomă ITT

  Lista studenților înscriși la susținerea examenului de diplomă TET

  Lista studenților 5 ani înscriși la susținerea examenului de diplomă AR

  Lista studenților 5 ani înscriși la susținerea examenului de diplomă MR

  Lista studenților înscriși la susținerea examenului de diplomă - Promoții anterioare


  Inscrierea la EXAMENUL DE DIPLOMA – sesiunea IULIE 2020 se va face online, in perioada 15 iunie-19 iunie 2020.

  Examenul de diploma se va sustine in perioada 29 iunie- 3 iulie 2020, pe platforma  Microsoft Teams

  Actele se trimit la adresa de mail  licenta.trans@upb.ro, in subiectul email-ului este trecut obligatoriu numele si specializarea candidatului

  ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMA

  • CERERE  DE INSCRIERE (completata din contul studentului de pe site-ul studenti.upb.ro) semnata de candidat si profesorul indrumator si trimisa scanata
  • DECLARATIE DE ORIGINALITATE A PROIECTULUI DE DIPLOMA (printata de pe site-ul Facultatii de Transporturi), semnata si trimisa scanata
  • COPIE   CARTE IDENTITATE
  • COPIE   CERTIFICAT DE NAȘTERE
  • COPIE DUPA CERTIFICATUL DE CASATORIE ( DACA ESTE CAZUL)
  • Chestionarul de Angajabilitate completat pe platforma https://studenti.pub.ro/ semnat si trimis scanat pe e-mail (vezi mai jos detalii). Absolventi care nu au chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, sunt rugati să completeze chestionarul de aici: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020/. În urma completării acestui chestionar, veti primi o dovadă, prin email, pe care o veti putea atașa dosarului - modelul de chestionar completat este atașat. (vezi mai jos detalii)
  • DIPLOMA DE BACALAUREAT + FOAIA MATRICOLA LICEU (daca nu se afla la dosarul facultatii)
  • chitanta de 300 lei pentru cei care repeta examenul de diploma sau au urmat cursurile in anul universitar 2019-2020 cu taxa de scolarizare (TS). Taxa se va achita in contul RO77RNCB0723000506250319 si  se va specifica Numele candidatului, Facultatea de Transporturi, examen de diploma

  STUDENTII AU OBLIGATIA SA COMPLETEZE CHESTIONARUL PRIVIND ANGAJABILITATEA- PE PLATFORMA https://studenti.pub.ro
  - Pașii de completare exemplu
  - Exemplu de Certificat corect (datat) pentru formularul completat exemplu


  Absolventi care nu au chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, sunt rugati să completeze chestionarul de aici: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020/.

  declaratie de originalitate

  fisa inscriere examen de diploma  INSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTATIE IULIE  2020

  animp


  Programare ridicare adeverințe master de la secretariatul facultății:

  • Luni  06.07.2020, orele 09:00-14:00 – Autovehicule rutiere
  • Marți  07.07.2020, orele 09:00-14:00 – Material rulant de cale ferată
  • Miercuri  08.07.2020, orele 09:00-14:00 – Transporturi, Trafic  si Logistica
  • Joi 09.07.2020, orele 09:00-14:00 – Telecomenzi si Electronica in Transporturi

  La ridicarea adeverinței se va preda proiectul de disertație în format fizic.  1. platforma Moodle (https://transporturi.curs.pub.ro) in categoria Cercetarea științifică, practică și elaborare disertație existenta pe pagina fiecărui student

  2. platforma  https://studenti.pub.ro in sectiunea Proiect de disertație >Lucrare

  Termen limită de incărcare: 20 iunie 2020


  Lista studenților înscriși la examenul de disertație iulie 2020

  Inscrierea la EXAMENUL DE DISERTATIE – sesiunea IULIE 2020 se va face online, in perioada 08 iunie-12 iunie 2020.

  Examenul de disertatie  se va sustine in perioada 22 iunie- 26 iunie 2020, pe platforma  Microsoft Teams

  Actele se trimit la adresa de email  disertatie.trans@upb.ro , in subiectul mail-ului este trecut obligatoriu numele candidatului  si denumirea programului de studiu  ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE  DISERTATIE

  • CERERE  DE INSCRIERE (completata din contul studentului de pe site-ul studenti.upb.ro) semnata de candidat si profesorul indrumator si trimisa scanata
  • DECLARATIA DE AUTENTICITATE A LUCRARII (printata de pe site-ul Facultatii de Transporturi), semnata si trimisa scanata
  • dovada completării Chestionarului de Angajabilitate pe platforma https://studenti.pub.ro/ (vezi mai jos detalii). Absolventi care nu au chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, sunt rugati să completeze chestionarul de aici: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020/. (vezi mai jos detalii)
  • COPIE   CARTE IDENTITATE
  • COPIE   CERTIFICAT DE NAȘTERE
  • COPIE DUPA CERTIFICATUL DE CASATORIE ( DACA ESTE CAZUL)
  • DIPLOMA DE BACALAUREAT, DIPLOMA DE LICENTA SI FOAIA MATRICOLA  (daca nu se afla la dosarul facultatii)
  • TAXA INSCRIERE (300 RON) pentru cei care repeta examenul de disertatie sau au urmat cursurile in anul universitar 2019-2020 cu taxa de scolarizare (TS).
   • Taxa se va achita in contul RO77 RNCB0723000506250319 si  se va specifica Numele candidatului, Facultatea de Transporturi, examen de disertatie )
  STUDENTII AU OBLIGATIA SA COMPLETEZE CHESTIONARUL PRIVIND ANGAJABILITATEA- PE PLATFORMA https://studenti.pub.ro

  - Pașii de completare exemplu
  - Exemplu de Certificat corect (datat) pentru formularul completat exemplu

  Absolventi care nu au chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, sunt rugati să completeze chestionarul de aici: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020/.

  declaratie de autenticitate


  Plata restante - online

  Taxele pentru examenele restante și taxele de refacere an se pot plăti in contul RO77RNCB0723000506250319


  Obligatoriu se va menționa Facultatea TRANSPORTURI, anul de studii,grupa,  disciplina(prescurtat) iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata.  


  Dovada plății va fi  trimisă prin email la Secretara de an, pana la inceperea sesiunii de examene (20.05.2020). 
  An I licenta – Vali Lazar   vali_lazar62@yahoo.com

  Anii II + IV licenta –Mihaela Cucu   mihastanca2002@yahoo.com
  Anul III licenta – Luiza Lita   luizalita@yahoo.com
  Anii I si II master – Elena Prodan   eirimescu2002@yahoo.com

  Important:
  -studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar maxim 2 restanțe din anii precedenți vor achita 30 lei /punct de credit
  -studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar mai mult de  2 restanțe din anii precedenți vor achita 50 lei /punct de credit
  -studenții care refac anul de studiu vor achita 65 lei /punct de credit

  Taxele de școlarizare pentru studenții admiși cu taxă se vor plati  in contul
   RO 69 RNCB 0723000506250269
  Acces pe Moodle pentru restantieri la discipline restante


  Studenții care au restanță la o disciplină pot accesa platforma Moodle alegând din meniul din stânga secțiunea Pagina principală , apoi Licenta/Master, Anul, Semestrul și, în final, Disciplina restanta

  Pentru probleme trimiteti email la adresa transport@upb.ro  Consiliere on-line CCOC

  Din dorința de a oferi sprijin studenților noștri în această perioadă dificilă cu care ne confruntăm, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității Politehnica din București pune la dispoziția acestora un nou tip de serviciu - Consilierea online.

  Acest serviciu de consiliere online este gratuit și confidențial, discuțiile având loc doar individual. În acest fel, studenților le este oferită consiliere psihologică, educațională și profesională.

  Pentru accesarea platformei https://e-consiliere.curs.pub.ro/, studenții se pot înscrie utilizând pentru autentificare aceleași informații ca pentru platforma facultății.


  Masuri COVID - UPB

  Masuri de prevenire si de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) in Universitatea Politehnica din București

  Hotărârea nr. 14/11.03.2020
  În atenția STUDENȚILOR Facultății TRANSPORTURI


  Pentru probleme deosebite legate de desfășurarea procesului de învățământ on-line, precum și pentru sprijin în rezolvarea unor situații particulare sau de grup care au tangență cu activitatea universitară, dar și cu alte aspecte legate de studenți, puteți contacta prin e-mail la adresa c_cruceanu@yahoo.com pe dl. prodecan Cătălin Cruceanu.

  Rugămintea este ca mesajul să conțină datele de identificare ale solicitantului, iar problema să fie expusă cât mai clar, cerințe extrem de utile pentru o soluționare cât mai rapidă.  Plata taxa refacere discipline

  Studenţii care au de refăcut discipline pentru semestrul II-restanţieri sau repetenţi au obligaţia să achite refacerea disciplinelor până cel târziu la 5 martie 2020 si sa prezinte chitanta secretariatului.

  Art. 40 (REGULAMENT DE STUDII U.P.B.) (1)Taxa de refacere a unei discipline se plăteşte la începutul semestrului în care se reface disciplina. (2) Studenţii care nu plătesc taxa de refacere a unei discipline nu pot susţine verificări parţiale sau finale la disciplinele care se refac.

  TAXELE DE ŞCOLARIZARE PENTRU STUDENŢII CARE SUNT ÎNSCRIŞI CU TAXĂ SE VOR ACHITA PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 5 MARTIE, ALTFEL VOR FI EXMATRICULAŢI.

  Anunt verificare note si cont IBAN

  Toti studenții au obligația să-și verifice situația școlară pe site-ul  studenti.pub.ro si sa aduca la cunostinta secretariatului eventuale neconcordante pana cel tarziu la data de 05.03.2020.
  Sesizarile ulterioare nu vor putea fi solutionate.

  Studentii posibili bursieri care nu au conturile IBAN descarcate pe site  studenti.pub.ro nu vor putea beneficia de burse.


  CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

  10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: informare.pdf


  Burse sociale

  Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul I se depun până la data de 05.03.2020

  Dosarele trebuie să conţină, după caz, urmatoarele acte: download anunt(.pdf)
  Cerere Burse Sociale (.doc)

  Abonamentele S.T.B.

  Abonamentele  S.T.B. se vor depune la secretariatul Facultăţii de Transporturi  în perioada 07 - 23.01.2020
  • cerere (model-cerere ) . Pe verso - copii dupa cardul ACTIV si dupa chitantele STB.
  • borderou documente justificative decontare transport studenti (model-borderou ). Numele in clar si semnatura pe borderou. Pe verso - copie dupa cardul ACTIV.
  • bon fiscal in original  Concurs de idei Energaz

  Facultatea de Transporturi a fost prezentă astăzi la evenimentul de informare pentru concursul de idei Energaz. Concursul este dedicat studenților, aceștia având posibilitatea de a forma echipe de până la trei membri. Cele mai bune idei vor fi premiate cu premii în total de 8000 euro. Mai multe informații despre regulamentul concursului și despre cum se aplică găsiți aici: https://www.gazderomania.ro/concurs-energaz/  Anunţ de demarare a Proiectului ADEPT-UPB

  Comunicat de presa (.pdf)

  Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti prin Faculatea de Transporturi, în calitatea de benefciar, implementează, începând cu data de 10.09.2019,  Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi, proiect cu titlul „Activități de dezvoltare educațională și profesională pentru studenții din Facultatea Transporturi” – ADEPT-UPB în baza contractului de finanţare nr. AG149/SGU/NC/II/10.09.2019.


  Anunt studentii cursurilor de lunga durat 5 ani

  Hotararea Consiliului de Administratie UPB referitoare la studenții cursurilor de învățământ de lungă durată (5 ani) ce vor fi înscriși într-un an suplimentar pentru finalizarea disciplinelor nepromovate.(.pdf)
  TEST DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASM


  ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB – OCTOMBRIE 2019 (.pdf)


  Anunt contracte


  Toţi studenţii Facultăţii de Transporturi înscrişi în anul universitar 2019- 2020 au obligaţia sa completeze şi să depună contractele de studiu, până la data de 04 octombrie 2019.
  Studenţii care sunt înscrişi în an cu taxă sau taxă pe disciplină au obligaţia să completeze si contract de studiu cu taxă.

  Contractele vor fi depuse la profesorul îndrumător, în dublu exemplar, însoţite de chitanţele aferente achitării taxelor de refacere de disciplină şi de chitanţele ce demonstrează plata pentru primul semestru pentru studenţii şcolarizaţi în regim cu taxă.

  Contractele vor fi tiparite fata-verso.

  Studentii care nu vor depune contractele si chitanţele în timp util vor fi exmatriculaţi .

  Cerere de înscriere (.doc)

  Anunt cont IBAN

  Pentru a putea beneficia de plăţi din partea facultăţii (decontări de abonamente stb; burse; etc) studenţii trebuie să aibă card valid, personal, la una din băncile: BCR, BRD, ING, RAIFFEISEN BANK şi să descarce pe contul de student contul IBAN .

  În cazul în care nu au acest cont pe studenti.pub.ro nu vor putea beneficia de plăţile cuvenite.


  Anunt discipline facultative

  Disciplinele liber alese din planul de învăţământ pot fi urmate de studenţii care doresc să participe la aceste discipline, contra cost (30 lei punctul credit). Pentru a putea urma aceste discipline, studenţii trebuie să bifeze în contractul de studiu disciplina dorită şi să ataseze contractului, chitanţa doveditoare a plăţii.


  Structura anului universitar 2019 – 2020

  Calendar (.pdf)


  Cazarea studenților Facultății de Transporturi pentru anul universitar 2019 – 2020  Anunțul de cazare al UPB (0_Anunt cazare 2019-2020 UPB.pdf)

  Anunțul de cazare al Facultății de Transporturi (00_Anunt CAZARI 15_09.pdf).

  Pentru actualizari urmariti si pagina Facebook fb
  Cazarea studenților Facultății de Transporturi pentru anul universitar 2019 – 2020 se va face în două etape, astfel:
  În etapa I vor fi cazate următoarele categorii de studenți:

  • Toți studenții an 0 licență și an 0 master (admiși și înmatriculați în urma concursului de admitere 2019) care au depus cerere de cazare și care întrunesc toate condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI;
  • Studenții (licență și master) care sunt declarați promovați în anul superior de studii la sfârșitul sesiunii normale de restanțe, care și-au formulat cererea de cazare pe website-ul http://studenti.pub.ro și care întrunesc toate condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI (în limita locurilor disponibile);
  • Doctoranzii care au îndeplinite îndatoririle menționate în Regulamentul Studiilor Universitare de DOCTORAT, care și-au formulat cererea de cazare pe website-ul http://studenti.pub.ro și care întrunesc toate condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI (în limita locurilor disponibile).

  Prima etapă de cazare se va desfășura în cursul săptămânii 16-23 septembrie 2019, după un program și o defalcare pe ani de studii care vor fi anunțate în timp util pe website-ul Facultății de Transporturi transport.pub.ro


  Studenții ale căror cereri de cazare nu au fost aprobate în prima etapă, cei care nu și-au formulat în timp util cererile de cazare pe website-ul http://studenti.pub.ro sau care sunt în alte situații deosebite vor aștepta rezolvarea solicitării lor (în limita locurilor disponibile) după 30 septembrie 2019.


  IMPORTANT

  • Studenții doctoranzi care solicită cazare în căminele Facultății de Transporturi trebuie să prezinte obligatoriu la primirea repartiției o adeverință din partea Școlii Doctorale Transporturi care să ateste calitatea de student doctorand, care va fi vizată de conducătorul de doctorat prin care certifică faptul că au îndeplinite îndatoririle menționate în Regulamentul Studiilor Universitare de DOCTORAT
  • Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului român, orfani de unul/ambii părinți, studenți cu handicap grav și accentuat, proveniți dintr-un centru de plasament, copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989 etc.) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTIȚIEI, documentele doveditoare (în original și copie) la Comisia de cazare a Facultății:
  • Adeverință de fiu/fiică de cadru didactic vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau Universitate
  • Certificat/certificate de deces ale unuia/ambilor părinți
  • Certificat de urmaș al eroilor-martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989
  • Adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006, art.16 alin. (8))
  • Etc.

  În caz contrar, nu vor putea beneficia de gratuitate/reducerea taxei de cazare.
  Proiect pentru studenții Facultății de Transporturi: „Profesori Inovatori - Studenți Antreprenori! (PISA)”!

  Stimați studenti, vă facem cunoscut faptul că în data de 09.07.2019 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului cu titlul PROFESORI INOVATORI - STUDENTI ANTREPRENORI! (PISA). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educatie și competențe”, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate. Beneficiarul proiectului este Universitatea POLITEHNICA din București (UPB). Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea din Pitesti (UPIT) și se va desfășura pe o perioadă de 24 luni de la data semnării Contractului de finanțare.

   

  Mai multe informatii (.pdf)
  Festivitatea de absolvire a promotiei de ingineri 2019 "Petrache Poenaru"

  Sâmbătă, 6 iulie 2019, ora 10

  UPB ANUNȚĂ ORGANIZAREA FESTIVITĂȚII DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI DE INGINERI 2019 ”PETRACHE POENARU” la ROMEXPO – 6 IULIE 2019


  Permise de calatorie DiscoverEU

  Ai 18 ani și ești cetățean al Uniunii Europene? Pregătește-te să explorezi Europa!

  DiscoverEU este o inițiativă a Uniunii Europene care îți dă posibilitatea de a călători prin Europa. Utilizând ca mijloc principal de transport trenul (există și excepții pentru a permite participarea tinerilor care locuiesc pe insule sau în zone îndepărtate), vei putea admira varietatea nesfârșită a peisajelor și orașelor europene. Această călătorie îți va da șansa de a întâlni alți tineri, de a deveni mai independent și mai încrezător și de a-ți explora propria identitate europeană. În fiecare an se organizează două runde de înscrieri, iar Uniunea Europeană le acordă tinerilor selectați permise de călătorie.  

  mai multe info