avizier
Verificare NOTE pe studenti.pub.ro

Toţi studenţii Facultăţii de Transporturi, licenţă şi master, sunt rugaţi să verifice notele din baza de date studenti.pub.ro şi să transmită eventualele neconcordanţe la secretariatul facultăţii, pe adresa de mail transport@pub.ro sau  pe adresa secretarei de an, pana cel târziu la data de 15 martie  2021.

Număr telefon secretariat 021 402 95 68


Absolventi - examen diploma februarie

Absolvenţii care au promovat examenul de diplomă în sesiunea februarie 2021, pot ridica adeverinţele de absolvent, ce ţin loc de diplomă, în perioada 15-31 martie, între orele 9:00 -14:00  de la secretariatul Facultăţii de Transporturi.
La ridicarea adeverinţei, absolventul trebuie să prezinte cartea de identitate si să depună fizic lucrarea de diplomă si 2 fotografii(format 3/4 cm), necesare întocmirii diplomei.


Taxe an universitar 2020/2021

Taxe an universitar 2020/2021 (.pdf)

Regulament - sistem de taxe UPB 2020/2021 (.pdf)Calendarul semestrului I - anul universitar 2020 - 2021

Calendarul semestrului I - anul universitar 2020 - 2021 (.pdf)


Solicitările către secretariat

Solicitările către secretariat se pot transmite pe e-mail la următoarele adrese, conform anului în care sunteți înmatriculați.

SECRETAR ANUL I, III și V TD
Mihaela Cucu e-mail mihacucu27@gmail.com

SECRETAR ANUL II
Vasilica Lazăr e-mail vali_lazar62@yahoo.com

SECRETAR ANUL IV
Luiza Mihaela Liță e-mail luiza_mihaela.lita@upb.ro

SECRETAR ANUL I și II MASTER
Elena Prodan e-mail transport@upb.ro

SECRETAR ȘEF
Adriana Cosmulescu e-mail transport@upb.ro
ANUNŢ ÎNSCRIERE EXAMEN DE DIPLOMĂ - februarie

Pentru sustinerea examenului de diploma in sesiunea FEBRUARIE 2021 se pot inscrie absolventii promotiei 2020 sau anterioare
Inscrierea la EXAMENUL DE DIPLOMA – sesiunea FEBRUARIE  2021 se va face online, in perioada 15 februarie -19 februarie 2021.
Examenul de diploma se va sustine pe platforma  Microsoft Teams in perioada 01 martie- 05  martie  2021,specificat mai jos pentru fiecare program de studii.
Actele se trimit la adresa de mail  licenta.trans@upb.ro, in subiectul mail-ului este trecut obligatoriu numele si specializarea candidatului

Acte necesare  :
-cererea de inscriere (completata din contul studentului de pe site-ul  studenti.pub.ro , semnata de candidat si profesorul indrumator si trimisa scanata. Studentii care au absolvit 5 ani si nu pot genera din studenti.pub.ro cererea de inscriere trebuie sa printeze formularul (.pdf), completeze si sa trimita documentele scanate.
-declaratia de autenticitate a lucrarii (printata de pe site-ul Facultatii de Transporturi), semnata si trimisa scanata
- copie  dupa cartea de identitate
-copie dupa certificatul de nastere
-copie dupa certificatul de casatorie ( daca este cazul)
- chestionarul de angajabilitate se află implementat pe site-ul Alumni UPBhttps://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020/ (cel folosit până acum pentru promoțiile anterioare), evitând astfel completarea unui chestionar fizic. Ca și până acum, în urma completării acestui chestionar, veti primi o dovadă, prin email, pe care o veti putea atașa dosarului - modelul de chestionar completat este aici.  

-diploma de bacalaureat (daca nu se afla in original la dosarul facultatii va trebui depusa la secretariat)
-chitanta de 300 lei pentru cei care repeta examenul de diploma sau au urmat cursurile in anul universitar 2019-2020 sau an terminal cu taxa de scolarizare (TS).

Taxa se va achita in contul RO77 RNCB0723000506250319 si  se va specifica Numele candidatului, Facultatea de Transporturi, examen de diploma)


SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ SE VA DESFĂȘURA DUPĂ URMĂTOAREA PROGRAMARE:

DEPARTAMENTUL   Autovehicule Rutiere  - 3 si 4 martie - sustinere examen diploma MSTeams AR - Asist.dr.ing. Rențea Cristian Alexandru  rentea.cristian@yahoo.com
DEPARTAMENTUL Transporturi, Trafic și Logistică- 2 martie - sustinere examen diploma MSTeams TTL As.ing. Stere Armand  Șerban      armand_serban.stere@upb.ro
DEPARTAMENTUL Telecomenzi și electronică în transporturi – 3 martie - sustinere examen diploma MSTeams TET - As.dr.ing. Stăncel Ion Nicolae  ion.stancel@upb.ro 

Pentru desfășurarea procesului de susținerea a licenței (încărcare lucrare, înrolare în MS Teams, programare susținere), vă rugăm să accesați echipele create pe MS Teams si daca aveti nevoie de suport să vă adresați secretarilor de Comisie de examen de Diplomă:

Lucrarea de diploma se va depune online până pe 26 februarie, ora 14,00 in platforma Microsoft Teams, in clasa special creata de catre secretarul comisiei, la departamenul de specialitateANUNŢ ÎNSCRIERE EXAMEN DE DISERTATIE - februarie

Pentru sustinerea examenului de disertatie din sesiunea februarie 2021 se vor putea inscribe absolventi ai promotiei 2020 sau promotii anterioare
Inscrierea la EXAMENUL DE DISERTATIE – sesiunea FEBRUARIE  2021 se va face online, in perioada 15 februarie -19  februarie 2021.
Examenul de disertatie  se va sustine in perioada 01 martie- 05 martie 2021, pe platforma  Microsoft Teams
Actele se trimit la adresa de mail  disertatie.trans@upb.ro , in subiectul mail-ului este trecut obligatoriu numele candidatului  si denumirea programului de studiu

Acte necesare  :
-cererea de inscriere  completata pe site-ul studenti.pub.ro , semnata de candidat si profesorul indrumator (sau printata de pe site-ul Facultatii de Transporturi), semnata de candidat si profesorul indrumator si trimisa scanata
-declaratia de autenticitate a lucrarii (printata de pe site-ul Facultatii de Transporturi), semnata si trimisa scanata
- copie  dupa cartea de identitate
-copie dupa certificatul de nastere
-copie dupa certificatul de casatorie ( daca este cazul)
- chestionarul de angajabilitate se află implementat pe site-ul Alumni UPBhttps://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020/ (cel folosit până acum pentru promoțiile anterioare), evitând astfel completarea unui chestionar fizic. Ca și până acum, în urma completării acestui chestionar, veti primi o dovadă, prin email, pe care o veti putea atașa dosarului - modelul de chestionar completat este aici.  
-diploma de bacalaureat, diploma de licenta si foaia matricola  (daca nu se afla la dosarul facultatii vor fi depuse in original la secretariatul facultatii)
-chitanta de 300 lei pentru cei care repeta examenul de disertatie sau au urmat cursurile in anul universitar 2019-2020(sau in anul terminal) cu taxa de scolarizare (TS).

Taxa se va achita in contul RO77 RNCB0723000506250319 si  se va specifica Numele candidatului, Facultatea de Transporturi, examen de disertatie )

Lucrarea de disertatie se va depune online in platforma Microsoft Treams in clasa special create de  catre   secretarul comisiei, la departamenul de specialitate.Studenți RRR - Urgent

Toti studentii Facultatii Transporturi, inscrisi in anul universitar , promovati sau care au facut cerere de repetare, reinmatriculare sau revenire din intrerupere, care nu au semnat contractul de studii pentru anul universiotar 2020-2021, sunt obligati sa descarce din sistem contractul de student si anexa contractului de studii,precum si contractul de studii cu taxa daca este cazul, sa le semneze si sa le trimita pe email la secretara de an, pana la data de 19 noiembrie 2020, urmand sa semneze originalul saptamana viitoare, la secretariat.
Cei care nu  semneaza  contractul de studii nu vor putea fi inscrisi in cataloagele facultatii si vor fi exmatriculati dupa data de 20 noiembrie 2020.

Adrese de e-mail secretare de an


Concurs pe echipe în vederea dezvoltării de competenţe transversale solicitate pe piaţa muncii

În cadrul Proiectului Promovarea învățământului superior tehnic prin colaborarea cu mediile preuniversitare și socio-economic (CNFIS-FDI-2020-0072) vă invităm să participați la un concurs pe echipe în vederea dezvoltării de competenţe transversale solicitate pe piaţa muncii.


Comunicat CCOCBiblioteca Centrala a Universitatii "Politehnica" din BucurestiBiblioteca Centrala a Universitatii "Politehnica" din Bucuresti a reluat programul cu publicul începând din data de 5 octombrie 2020, în intervalul orar 8.30 - 12.00, 13.00 - 15.30, cu respectarea tuturor normelor impuse de situatia actuala.

Inscrierea la biblioteca/eliberarea permisului de intrare in biblioteca/vizarea permisului, imprumutul publicatiilor/restituirea publicatiilor, rezervarea unui loc in Sala de lectura se vor face exclusiv în baza unei solicitari online.

Pentru informatii detaliate, va rugam sa consultati site-ul BC/UPB, www.library.pub.ro


BURSE SEMESTRUL I LICENȚĂ
BURSE SEMESTRUL I MASTER
BURSE SEMESTRUL I MASTER UNESCO
PROGRAMAREA SEMNARII CONTRACTELOR DE STUDII

ANUNT CONTRACT DE STUDII AN UNIVERSITAR 2020-2021 (.pdf)

Contractele de studiu pentru anul universitar 2020-2021 se vor semna la sediul facultatii, dupa programarea afisata, în sala JE 004- parter (.pdf)


Anunt burse
Dosarul pentru bursa de performanta  se va depune la facultate la semnarea contractului de studii pana la data de  22 octombrie 2020. (.pdf)

Burse sociale - Anunt(.pdf)

Formularul pentru calculul cuantumului la bursa sociala (.pdf)


Anunt discipline facultative

Anunt discipline facultative (.pdf)


Eliberare adeverinţe student - an universitar 2020-2021

Pentru obţinerea adeverinţelor de student puteţi trimite solicitare în contul de student de pe  studenti.pub.ro. Adeverinta va fi transmisa in termen de 3 zile pe adresa de e-mail din contul de student - date personale. De aceea, avem rugamintea sa va actualizati sectiunea date personale din studenti.pub.roCAZĂRI în anul universitar 2020-2021

Lista suplimentara- de rezerva-14 octombrie (.pdf)

Anunturi importante pentru 14 octombrie (.pdf)
  Repartizare 14 octombrie P10 (.pdf)
  Repartizare 14 octombrie P14 (.pdf)
  Repartizare 14 octombrie P15(.pdf)
   
Repartizarea Studentelor la master în caminul P10 (.pdf)

Repartizarea Studentelor la master în caminul P10 (.pdf)

Repartizarea Studenților Masteranzi în caminul P15 (.pdf)

Repartizarea studentilor în căminul P15 in zilele 10-11 octombrie(.pdf)

Repartizarea studentelor în căminele P10-P15 (.pdf) NOU-08.10.2020 ora 11

Anunț pentru cazare în perioada 9-11 octombrie (.pdf)

Repartizarea locurilor de cazare pentru cazurile sociale (.pdf)

ANUNT PRIVIND CAZĂRILE ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI – AN UNIV. 2020-2021

Anunt Cazari Transporturi(.pdf) -actualizat 29.09.2020Anunt promovare an universitar


STUDENȚII CARE NU AU ACUMULAT PUNCTAJUL MINIM DE PROMOVARE ( ANUL I-25 P.C; ANUL II-75 P.C ; ANUL III-135 P.C. FĂRĂ  PRACTICĂ  ȘI  ANUL  I  MASTER -30 P.C. ) POT DEPUNE PÂNA LA DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2020 CERERE DE REPETARE A ANULUI CU TAXĂ PE DISCIPLINĂ.

CEREREA, SEMNATĂ DE  STUDENT, ÎNTR-UN FORMAT PRINTABIL POATE FI TRANSMISĂ ȘI LA ADRESA transport@upb.ro

Cerere repetare an (.docx)

Masuri COVID - UPB

Masuri de prevenire si de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) in Universitatea Politehnica din București

Hotărârea nr. 14/11.03.2020


CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: informare.pdf