Anunț

În urma concursului public de ocupare a funcției de decan al Facultății de Transporturi, comisia de concurs întrunită în data de 30 octombrie 2018, l-a declarat câștigător pe domnul prof.dr.ing. Grigore Danciu.
Nominalizarea comisiei de concurs va fi validată în Senatul Universității Politehnica din București. (https://upb.ro/wp-content/uploads/2017/11/Anunt-privind-alegerea-noului-decan-al-Facultatii-de-Transporturi.pdf)


CALENDAR CONCURS DECAN – Facultatea Transporturi


1. Depunerea candidaturilor: 15.10 – 19.10.2018
2. Avizul de legalitate a dosarelor candidaților – Serviciul Contencios [OMECTS 3751/29.04.2015]: 22.10 – 23.10.2018
3. Avizarea candidaților de către consiliul facultății: 24.10 – 25.10.2018
4. Concurs propriu-zis [BExR]: 29.10 – 30.10.2018
5. Senat pentru validarea concursului: pana in data de 01.11.2018


Concursul va avea loc in baza celor stabilite pentru legislatura 2016-2020 [web-site UPB: www.upb.ro, Universitate, Regulamente, Alegeri in UPB 2016-2020].

[Metodologie privind organizarea si desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de Decan, pentru mandatul 2016 – 2020, aprobata prin HS-UPB nr. 10/31.03.2016]