SESIUNEA III SEPTEMBRIE 2021

Anunt_inmatriculare master septembrie 2021

Rezultatele concursului de admitere în învățământul universitar de masterat - sesiunea 3 septembrie

DEPARTAMENT AUTOVEHICULE RUTIERE
DEPARTAMENT MATERIAL RULANT DE CALE FERATA
DEPARTAMENT TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICĂ
DEPARTAMENT TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI

ÎNSCRIEREA și SUSȚINEREA PROBELOR

Înscrierea candidaților  18.09-26.09.2021 ora 16
Concursul de admitere – 27.09.2021

Comunicarea rezultatelor (on-line) și înmatricularea candidatilor  – 27-28.09.2021 între orele 9:00 – 15:00 la sediul Facultății de Transporturi, secretariat


Lista cu canalele Microsoft Teams pentru concurs admitere toate programele de studii (.pdf)Anunt_inmatriculare master septembrie 2021

Rezultatele concursului de admitere în învățământul universitar de masterat - sesiunea septembrie

DEPARTAMENT AUTOVEHICULE RUTIERE
DEPARTAMENT MATERIAL RULANT DE CALE FERATA
DEPARTAMENT TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICĂ
DEPARTAMENT TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI

Date admitere masterat - septembrie 2021

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în septembrie 2021, ON-LINECandidații admiși în ambele sesiuni au obligația să depuna  la înmatriculare dosarul complet cu  toate documentele depuse la înscriere:

 • diploma de licență/inginer în original la sediul facultății,
 • diploma de bacalaureat și foaia matricola în original la secretariatul facultății,
 • 2 fotogratii 3/4.


Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

 

 Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.


Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat,
candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultății dosarul de înscriere, care trebuie să conțină documentele precizate in regulament.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT – ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PROCESULUI DE INVATAMANT IN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN UPB – AN UNIVERSITAR 2020-2021ÎNSCRIEREA ON-LINE:

Link Microsoft Teams canale concurs admitere


Departamente
 • DEPARTAMENT AUTOVEHICULE RUTIERE (http://autovehiculerutiere.pub.ro/)
  • Cercetare şi Dezvoltare în Ingineria Autovehiculelor (CDIA)
  • Sisteme si Tehnologii Avansate in Domeniul Autovehiculelor (STADA)
  • Sistemul Integrat Om - Autovehicul - Mediu (SIOAM)

 • Persoană responsabilă înscriere on-line: Ing. Ancuţa Alexandru (tel: 0729480278,mail: alex.ancuta96@yahoo.com) și ing. Vilsan Alexandru (tel: 0724006896, mail : avilsan@yahoo.com)

  Probă on-line: Probă orală susținută on-line materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Ingineriei autovehiculelor, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.  Link Microsoft Teams canale concurs admitere

 • DEPARTAMENT MATERIAL RULANT DE CALE FERATA (www.mrcf.pub.ro)
  • Vehicule Feroviare de Mari Viteze
  • Fenomene de Interactiune Vehicul - Cale de Rulare
  • Ingineria Mediului si Managementul Calitatii in Domeniul Feroviar


 • Persoană responsabilă înscriere on-line: Chitiga Elena (tel: 0747013671, e-mail: elena.chitiga@upb.ro și departament_mrcf@yahoo.com)

  Probă on-line
  : Probă orală susținută on-line materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Ingineriei mecanice, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.  Link Microsoft Teams canale concurs admitere

 • DEPARTAMENT TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICĂ (www.ingtrans.pub.ro/)
  • Logistica Transporturilor
  • Management in Transporturi
  • Transporturi si Trafic Urban

 • Persoană responsabilă înscriere on-line: As.ing. Armand STERE (tel. 0749405342 și e-mail: armand_serban.stere@upb.ro)

  Probă on-line: Probă orală susținută on-line materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Inginiei transporturilor, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.  Link Microsoft Teams canale concurs admitere

 • DEPARTAMENT TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI (www.tet.pub.ro)
  • Sisteme Inteligente pentru Transporturi (ITS)
  • Sisteme Telematice pentru Transporturi (STT)

  Persoană responsabilă înscriere on-line:As.drd.Ing.Bădău Florin (e-mail:florin.badau@upb.ro tel:0727485257 ) și Ing. Maghiari Elena  (e-mail: elena_maghiari@yahoo.com , tel: 0721131975)

  Probă on-line: Probă orală susținută on-line materializată printr-un interviu constând din întrebări legate de probleme specifice de bază din domeniului Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale, în legătură cu preocupările profesionale ale candidațiilor și de dezvoltarea carierei.  Link Microsoft Teams canale concurs admitere


Număr de locuri: 250 locuri buget și 60 locuri taxă

ACTE NECESARE INSCRIERII:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia(candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea septembrie 2021 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul în care se depune diploma de licență/inginer;
f) certificatul de naștere;
g) certificatul de căsătorie(dacă este cazul);
h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:(pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină  si pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română- eliberate de institutii abilitate ale MEC)
i) buletin/carte de identitate/pașaport;
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere(100 lei);
k) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.
Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g) in originalActualizare: iunie 2021