Facultatea Transporturi are o traditie de peste 50 de ani. In 1948 s-a infiintat Facultatea de Cai Ferate. Un an mai tarziu se infiinteaza Institutul de Cai Ferate, iar in 1953, in cadrul Facultatii de Electronica functioneaza Catedra si Specializarea Centralizari si Semnalizari Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare). In anul 1959, Institutul de Cai Ferate se uneste cu Institutul Politehnic Bucuresti si se infiinteaza Facultatea Transporturi. Cu incepere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferata la Facultatea Transporturi, care asigura astfel patru specializari: Autovehicule rutiere (infiintata in 1959), Material rulant de cale ferata, Ingineria transporturilor (Infiintata in 1948 sub denumirea Circulatie si exploatare) si Telecomenzi feroviare. In prezent, Facultatea oferă programe de studiu la nivel de Licenţă, Master şi Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile, după cum urmează.Inscrierea la EXAMENUL DE DIPLOMA

Inscrierea la EXAMENUL DE DISERTATIE

Programare examene licenta si masterat

Mai multe info...


Anunț important 3

Plata restantelor -onlineAnunț important 2 - ACTUALIZAT

Programarea examenelor din sesiunea de vară va fi stabilită de către fiecare cadru didcatic prin consultarea studenților. Transmiterea datelor de examen către secretariatul facultății este realizată de către șeful fiecărei grupe de studenți, specificandu-se in programare data, ora si platforma pe care se va sustine examenul.

Sesiune anul I,II,III licență și I master: 23 mai – 21  iunie 2020

Sesiune restanțe anul IV licență și II master: 23 mai – 05 iunie 2020Termen limită depunere a datelor de examen la secretariatul facultatii la adresa transport@upb.ro 14 mai 2020

Proba de examinare pentru studentii de la  licenta, master si doctorat va fi efectuata in regim on-line.


Anunț important 1

Studenții Facultății de Transporturi, Universității POLITEHNICA din București, de la cele 3 (trei) cicluri universitare (licență, masterat și doctorat), care nu pot accesa cursurile organizate în sistem online pe platforma www.cursuri.pub.ro, pe perioada stării de urgență instituită la nivel național, vor comunica această imposibilitate la adresa de mail: transport@upb.ro în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data de 27.04.2020 prin completarea Anexei 1.
Termen limită depunere Anexa 1: 07 mai 2020
Masuri de prevenire si de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) in Universitatea Politehnica din București

Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București

http://www.masuripreventie.upb.ro/


fb
Admitere licenta 2020

Programare examene licenta si masterat
Restantieri Moodle
Burse
Consiliere on-line gratuita
Masuri preventive COVID
Studii de licenta
D-Domeniul; S-Specializarea

Durata 4 ani, Diplomă de inginer

D: Ingineria autovehiculelor Inginerie mecanică
Ingineria transporturilor Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
S: Autovehicule rutiere Vehicule pentru transportul feroviar Ingineria transporturilor si a traficului Telecomenzi si electronica in transporturi
Studii de masterat

Departament Autovehicule Rutiere

Sistemul Integrat Om-Autovehicul-Mediu

Departament Material Rulant de Cale Ferată
Departament Transporturi, Trafic și Logistică
Departament Telecomenzi și Electronică în Transporturi

Durata 2 ani, Diplomă de masterStudii de doctorat

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti
Domeniul: Ingineria Transporturilor

Durata 3 ani, Diplomă de doctor


evenimente


link-uri utile
Actualizare date de contact studenti licenta si master (e-mail, telefon) www.studenti.pub.ro

Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera va ofera

Consilierea online https://e-consiliere.curs.pub.ro/.

Agenție de plasare a forței de muncă