ADMITERE LICENȚĂ - Sesiunea III


Inscriere on-line 27 iulie – 16 septembrie 2021

Concurs de dosare cu fazele Înscriere, Admitere și Înmatriculare

Inscrierile se fac online: admitere.pub.ro
Numar de locuri buget pe prima pagina a site-ului Facultatii de Transporturi


ADMITERE LICENȚĂ - Sesiunea II - Perioada de înmatriculare 21-24 iulie 2021

Anunt înmatriculare candidați admiși Sesiunea II

1. Facultatea Transporturi, Domeniul Ingineria Autovehiculelor, program Autovehiculele rutiere si program Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule: http://autovehiculerutiere.pub.ro/index.php/studii/

2. Facultatea Transporturi, Domeniul Inginerie mecanica, program Vehicule pentru transport feroviar: http://www.mrcf.pub.ro/index.php

3. Facultatea Transporturi, Domeniul Ingineria Transporturilor, program Ingineria transporturilor și a traficului: http://ingtrans.pub.ro/studii-licenta/

4. Facultatea Transporturi, Domeniul Inginerie Electronica, Telecomunicatii si tehnologii informationale, program Telecomenzi și electronica în transporturi: http://tet.pub.ro/licenta.html


mai multe info...


Anunt înmatriculare - Sesiunea I

Anunt înmatriculare candidați admiși anticipat Sesiunea I
 • Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență.
 • În anul 2021 admiterea în UPB are loc prin
  • concurs de dosare în Sesiunea I și
  • concurs cu probe scrise în Sesiunea II.
 • Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.
 • Este extrem de importantă completarea corectă și completă (inclusiv cu diacritice) a tuturor datelor solicitate în platforma admitere.pub.ro pe parcursul procesului de înscriere la concurs.
SESIUNEA I - ADMITERE ANTICIPATĂ


Specificul, condițiile de participare, organizarea și desfășurarea acestei sesiuni se găsesc în Capitolul IV.
Această sesiune este dedicată:
 • A   Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs.
  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată fără concurs poate fi vizualizat aici.

  Domeniul
   
  Nr.locuri buget
  Ingineria autovehiculelor
  IAV
  175
  Inginerie mecanică
  IM
  60
  Ingineria transporturilor
  IT
  140
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
  IETTI
  95

  Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Admitere - Etapa II - Validare, confirmare loc, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat.
 • B   Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB.
  Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs. Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.
  Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat și poate fi vizualizat

  Domeniul
   
  Nr.locuri buget
  Ingineria autovehiculelor
  IAV
  140
  Inginerie mecanică
  IM
  48
  Ingineria transporturilor
  IT
  112
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
  IETTI
  76

  Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Admitere - Etapa II - Validare, confirmare loc, participare la glisare -opțional*-, înscriere în anul I și înmatriculare admiș

Faza I - ÎNSCRIERE

 • Componența dosarului pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa IV.
 • În Sesiunea I, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB și poate formula opțiuni pentru toate domeniile respectivei facultăți.
 • Pentru A - Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu (vezi Anexa VI).
 • Pentru B - Admitere anticipată prin concurs, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total) se vor folosi notele la unele discipline, din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Disciplinele luate în considerare depind de opțiunile candidaților și de specificul facultății la care aceștia se înscriu (vezi Anexa II-1).
 • Pentru B - Admitere anticipată prin concurs, la proba P3 (pentru 20% din punctajul total) se vor folosi mediile generale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (pentru 10% din punctajul total), precum și pe o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (pentru restul de 10% din punctajul total) - (vezi Anexa III).
 • Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul on-line UPB din data de 13 Iulie 2021 vor avea grijă să se programeze până cel târziu pe 9 Iunie 2021, ora 12:00.

Faza II - ADMITERE PRELIMINARĂ

 • Pentru candidații care au participat la Faza I rezultatele intermediare vor fi prezentate în data de 26 iunie, ora 16:00.
 • Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.
 • Eventualele contestații vor putea fi depuse on- line până la data de 27 iunie, ora 16:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.
 • Rezultatele finale privind admiterea preliminară vor fi publicate la data de 28 iunie, ora 16:00.

Faza III – ADMITERE - ETAPA II - VALIDARE, CONFIRMARE LOC, PARTICIPARE LA GLISARE -OPȚIONAL*-, ÎNSCRIERE ÎN ANUL I ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT

 • Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa V), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.
 • Validarea, confirmarea locului obținut, solicitarea pentru participare la glisare -opțional*-, înscrierea în anul I și ulterior înmatricularea se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 12 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 13 Iulie, ora 16:00.
 • Dacă un candidat care a parcurs cu succes validarea dosarului de admitere și confirmarea locului obținut nu dorește să participe la glisarea internă în etapa II, el rămâne cu locul deja confirmat.
 • Dacă însă, suplimentar, candidatul dorește să participe la glisare în conformitate cu opțiunile de la înscriere, atunci marchează pe cererea de înscriere că dorește să participe la glisare și confirmă astfel că este de acord să fie promovat pe un loc superior în ierarhia sa de opțiuni, caz în care va fi înscris la noul domeniu.
 • Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților pre-admiși (în perioada 12 iulie 2021, 08:00 – 13 iulie 2021, 16:00) vor fi disponibilizate pentru glisarea internă (cu candidați deja înmatriculați) din data de 13 Iulie 2021 și, ulterior, dacă este cazul, facultățile pot activa etapa suplimentară de completare (14-15 Iulie 2021), cu primii candidați (în ordinea mediilor) care nu au fost pre-admiși dar îndeplinesc baremul minim de admitere.
 • În data de 14 Iulie, ora 9:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea I.
 • Candidații declarați pre-admiși la finalul Fazei II și care nu s-au înmatriculat în Faza III - Admitere - Etapa II vor pierde locul rezervat în Sesiunea I și vor fi eliminați din concurs.
 • Pentru ocuparea locurilor vacante după înmatricularea și glisarea internă din Sesiunea I, la latitudinea fiecărei facultăți, în funcție de numărul acestor locuri, de numărul candidaților care nu au fost pre-admiși dar au baremul îndeplinit, precum și de strategia proprie, facultățile pot organiza o etapă de completare admiși (Sesiunea I+). În ziua de 14 iulie, în intervalul 09:00 – 16:00, comisia locală de admitere invită telefonic, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii candidați cu barem îndeplinit, în vederea participării la ocuparea parțială sau integrală a acestor locuri. Candidații care acceptă și confirmă prin SMS participarea, își validează dosarul și se înmatriculează în data de 15 iulie 2021.
 • După finalizarea înmatriculării eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților admiși în Sesiunea I vor fi disponibilizate pentru suplimentarea locurilor scoase la concurs în Sesiunea II – Admitere.
*Opțional, la latitudinea fiecărui candidat care la sfârșitul Fazei II din sesiunea curentă a fost declarat admis preliminar sau preliminar în așteptare.

SESIUNEA II – ADMITERE


Această sesiune este adresată numai candidaților care au absolvit liceul și au promovat Examenul național de Bacalaureat.
Specificul, condițiile de participare, organizarea și desfășurarea acestei sesiuni se găsesc în Capitolul V.

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea în vederea admiterii se face în proporție de 80% pe baza unor probe scrise susținute în sala de examen (P1 – probă scrisă în sala de examen, P2 – probă scrisă în sala de examen) și 20% pe baza rezultatelor obținute la Examenul național de Bacalaureat (P3 – medie generala Bacalaureat).

Faza I - ÎNSCRIERE

 • Componența dosarului de concurs pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa VII.
 • Din punct de vedere administrativ, în cadrul Sesiunii II, un candidat se poate înscrie pentru susținerea concursului de admitere prin intermediul unei singure facultăți de bază din UPB și va plăti o singură taxă de înscriere la sesiunea curentă. Deși înscrierea la concurs se face prin intermediul unei singure facultăți, în funcție de opțiunile sale privind disciplinele de concurs, de principiu, el poate accesa întreg portofoliul de admitere al UPB descris în Anexa I.
 • Pornind de la triada Facultate – Domeniu – Finanțare (FaDoFi) cea mai dorită, candidații stabilesc facultatea de bază prin intermediul căreia intenționează să participe la concursul de admitere în UPB, precum și disciplinele de concurs pentru probele P1 și P2 (vezi Anexa II-2). Facultatea corespunzătoare triadei FaDoFi celei mai dorite este denumită în cele ce urmează facultate de bază.
 • Disciplinele de concurs pentru probele P1 și P2 vor fi selectate dintre disciplinele permise de facultatea de bază pentru aceeași triada FaDoFi cea mai dorită. Este de menționat că disciplinele de concurs pot introduce restricții in ceea ce privește selecția triadelor (vezi Anexa II-2).
 • La înscriere, în funcție de disciplinele selectate pentru probele P1 și P2, candidatul va avea posibilitatea să selecteze opțiuni Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi), în ordinea preferințelor sale, la oricare dintre facultățile, domeniile de studii și formele de finanțare (buget sau cu taxă) din UPB, pentru care disciplinele selectate sunt discipline de concurs.
 • Pentru toți candidații care participă la admiterea fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu (vezi Anexa VI).
 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total) se vor folosi notele obținute de candidat la probele scrise susținute în sala de examen (vezi Anexa II-2).
 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs, la proba P3 (pentru restul de 20% din punctajul total) se va folosi media generală obținută la Examenului de Bacalaureat (vezi Capitolul V).
 • Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul online UPB din data de 13 Iulie 2021 vor avea grijă să se programeze până cel târziu pe 12 Iulie 2021, ora 12:00.

Faza II - ADMITERE PRELIMINARĂ

 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs, desfășurarea probelor scrise (P1 și P2) va avea loc în data de 19 Iulie 2021. Examenul scris durează 3 ore (cumulat, pentru ambele probe).
 • La intrarea în sala de concurs candidații prezintă comisiei de supraveghere legitimația de concurs și cartea de identitate, pentru confruntarea cu datele înscrise în tabelul nominal al sălii respective. În timpul concursului candidații vor păstra pe bancă cele două acte pentru a putea fi examinate în orice moment de către personalul de supraveghere, de către membrii Comisiilor centrale sau de către membrii Comisiei locale de admitere.
 • Accesul candidaților în sala de concurs se face cu maximum o oră înainte de începerea probei de concurs.
 • Pentru candidații care au participat la Faza I și la Faza II rezultatele preliminare vor fi prezentate în data de 20 Iulie.
 • Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.
 • Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 20 Iulie, ora 21:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.
 • Rezultatele finale pentru Faza II - Admitere preliminară se vor publica on-line pe data de 21 Iulie .
 • Vor putea fi declarați admiși, înscriși în anul I și înmatriculați doar candidați care au fost declarați admiși preliminar sau preliminar în așteptare în Faza II și parcurg cu succes Faza III.

Faza III – VALIDARE, CONFIRMARE LOC, PARTICIPARE LA GLISARE -OPȚIONAL*-, ÎNSCRIERE ÎN ANUL I ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI

 • Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa VIII), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.
 • Validarea dosarului, confirmarea locului obținut, cererea de înscriere, solicitarea pentru participarea opțională la glisare* și înmatricularea candidaților admiși preliminar, se fac la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 21 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 24 Iulie, ora 16:00.
 • Validarea dosarului, solicitarea opțională pentru participarea la glisare și cererea de înscriere și înmatriculare condiționată pentru candidații declarați preliminar în așteptare la sfârșitul Fazei II se face la facultatea de bază, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 21 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 25 Iulie, ora 16:00.
 • Candidații declarați admiși preliminar la finalul Fazei II și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul rezervat în Sesiunea II și vor fi eliminați din concurs.
 • În data de 26 Iulie, ora 12:00 vor fi publicate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea II.
*Opțional, la latitudinea fiecărui candidat care la sfârșitul Fazei II din sesiunea curentă a fost declarat admis preliminar sau preliminar în așteptare.

SESIUNEA III – ADMITERE-COMPLETARE


După finalizarea înmatriculării din Sesiunea II, Comisia centrală și Comisiile locale de admitere stabilesc eventualele locuri vacante pentru fiecare dintre facultăți. Pentru ocuparea acestora, prin decizia Consiliului de Administrație al UPB, se poate organiza Sesiunea III – Admitere-completare. Structura, calendarul și organizarea acestei noi sesiuni, în condițiile specifice din vara anului 2021, vor fi prezentate în Anexa IX din Regulament și vor fi afișate pe site-ul UPB și la facultate Transporturi.

Actualizare: aprilie 2021