A început Admiterea on-line 2021 - Sesiunea 1
376 locuri buget


Vă așteptăm în comunitatea noastră!Studii de licenta - Sesiunea I Termen limita 22 iunie 2021

D: Ingineria autovehiculelor Inginerie mecanică
Ingineria transporturilor Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
S: Autovehicule rutiere Vehicule pentru transportul feroviar Ingineria transporturilor si a traficului Telecomenzi si electronica in transporturi
D-Domeniul; S-Specializarea
Durata 4 ani, Diplomă de inginer
fb

Eliberare diplome absolvire
Euro 200
Planificare examene
SCSS 2021 on-line
Conferințele Club Feroviar – Material Rulant
Proiect PP-TIC

Rectorul Mihnea Costoiu
POLIFEST on-line
Burse sem. al II-lea
Târgul de Carieră Feroviară în România

Conferinta de Infrastructura
Programe Educationale 2021
ERASMUS+
Studii de masterat
Departament Autovehicule Rutiere

Sistemul Integrat Om-Autovehicul-Mediu

Departament Material Rulant de Cale Ferată
Departament Transporturi, Trafic și Logistică
Departament Telecomenzi și Electronică în Transporturi

Durata 2 ani, Diplomă de masterStudii de doctorat

Regulament admitere

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti
Domeniul: Ingineria Transporturilor

Durata 3 ani, Diplomă de doctor


Masuri de prevenire si de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) in Universitatea Politehnica din București
Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București

http://www.masuripreventie.upb.ro/
evenimentelink-uri utile
Actualizare date de contact studenti licenta si master (e-mail, telefon) www.studenti.pub.ro


Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera va ofera

Consilierea online https://e-consiliere.curs.pub.ro/.

Agenție de plasare a forței de muncă