Modul de desfășurare al activităților didactice în perioada 1-12 noiembrie 2021


Anul universitar 2021-2022 începe pe data de 4 octombrie 2021

Deschiderea oficială a anului universitar va avea loc luni 4.10.2021 în intervalul orar 10-12 și va fi transmisă „live” pe website-ul și pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/UPB1818) a universității noastre.

În cadrul Facultății de Transporturi activitățile aferente procesului educațional se vor desfășura după cum urmează:
  • Licență - cursurile se desfășoară on-line pe platformele Moodle și Ms Teams. Ghidurile de utilizare a acestor platforme le gasiți aici.
  • toate activitățile de tip laborator, seminar și proiect se desfășoară în sediul Facultății de Transporturi. Orarul îl găsiți aici.
  • Masterat – toate activitățile aferente ciclului de învățământ masterat se desfășoară on-line. Orarul îl găsiți aici. Ghidurile de utilizare a platformelor Moodle și Ms Teams le gasiți aici.

Pentru toate activitățile ce urmează a se desfășura în sediul Facultății de Transporturi se vor respecta măsurile de prevenție COVID (mască obligatorie ce acoperă nasul și gura, dezinfectare spații, dezinfectare mâini etc.)
În toate spațiile comune și în fiecare sală vor fi disponibile aparate și substanțe pentru dezinfectare.

Dragi studenți, vă dorim succes în noul an universitar și urăm

Bun venit!

în comunitatea Facultății de Transporturi studenților din anul 1.Studii de licenta

D: Ingineria autovehiculelor Inginerie mecanică
Ingineria transporturilor Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
S: Autovehicule rutiere Vehicule pentru transportul feroviar Ingineria transporturilor si a traficului Telecomenzi si electronica in transporturi
D-Domeniul; S-Specializarea
Durata 4 ani, Diplomă de inginer
fb
Posturi vacante Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Bosch angajeazaAnunt COVIDAnunt angajare voluntariCompania Kuehne-Nagel Studenti masterat anul ISEMNARE contract de studiuURGENT-TOTI studentiiGRANTURI ERASMUS + pentru 2021-2022!Burse de performantaBurse socialeStudenti masteratERASMUS+Anunt Repetarea anului şi reînmatricularea
Studii de masterat
Departament Autovehicule Rutiere

Sistemul Integrat Om-Autovehicul-Mediu

Departament Material Rulant de Cale Ferată
Departament Transporturi, Trafic și Logistică
Departament Telecomenzi și Electronică în Transporturi

Durata 2 ani, Diplomă de masterStudii de doctorat - Rezultate admitere 27.09.2021


Sesiunea a III- de Admitere la studii universitare de doctorat la Scoala Doctorala TRANSPORTURI - SEPTEMBRIE 2021
ÎNSCRIEREA și SUSȚINEREA PROBELOR

Înscrierea candidaților  20.09-26.09.2021

Concursul de admitere (on-line)27.09.2021, incepand cu ora 12

Comunicarea rezultatelor (on-line) și înmatricularea candidatilor  – 27-28.09.2021 între orele 9:00 – 15:00 la sediul Scolii Doctorale Transporturi, Secretariat

Regulament admitere

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti
Domeniul: Ingineria Transporturilor

Durata 3 ani, Diplomă de doctor


Masuri de prevenire si de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) in Universitatea Politehnica din București
Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București

http://www.masuripreventie.upb.ro/
evenimentelink-uri utile
Actualizare date de contact studenti licenta si master (e-mail, telefon) www.studenti.pub.ro


Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera va ofera

Consilierea online https://e-consiliere.curs.pub.ro/.

Agenție de plasare a forței de muncă